fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W zależności od rodzaju materiału, z którego wykonano pomost, mówi się o mostach wiszących stalowych i betonowych, które mają pomosty sprężone (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Mosty wiszące mogą mieć pasma nośne kotwione w masywach kotwiących lub w belkach usztywniających. Do ich głównych zalet zalicza się lekkość konstrukcji. W efekcie prowadzi to do estetycznego wyglądu, a także można je stosować w przypadku znacznych rozpiętości przęseł. W sytuacji, kiedy występują rozpiętości powyżej 500 m, mosty wiszące są jednym ekonomicznym rozwiązaniem.

Mosty wiszące
Mosty wiszące

Dodatkową zaletą takich mostów jest to, że można je budować bez rusztowania. Dzięki temu mosty wiszące można zastosować także w przypadku średnich rozpiętości podpór wtedy, kiedy nie można zbudować rusztowania. Mosty wiszące są idealnym rozwiązaniem w przypadku, kiedy trzeba ograniczyć wysokość konstrukcyjną.

Do wad mostów wiszących można zaliczyć:

– znaczne ugięcia od obciążeń ruchomych,

– skłonność do drgań, które powstają na skutek obciążeń ruchomych oraz porywistych wiatrów.

Mosty wiszące stalowe a betonowe

Mosty wiszące o pomostach stalowych zaczęły być wypierane mostami wiszącymi o pomostach betonowych sprężonych, które przenoszą rozpór na przęsło.

Zaletą mostów stalowych wiszących jest to, że są one lżejsze i wymagają mniejszych podpór. Jednak ze względów ekonomicznych lepszym rozwiązaniem jest wybór mostów wiszących o pomostach betonowych. Spowodowane to jest tym, że nie wymagają one kosztownego kotwienia pasm nośnych w specjalnych blokach kotwiących. Kable, które są zakotwione w belkach usztywniających mogą także występować w stalowych mostach wiszących. Jednak nie ma to sensu z tego względu, że trzeba zwiększyć ilość stali w belkach stężających i usztywnień, które zabezpieczą je od utraty stateczności. Nie występuje to w przypadku pomostów betonowych (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Mosty wiszące betonowe, które mają sprężone pomosty buduje się jako trzyprzęsłowe. Zbudowane są one z przęsła głównego oraz dwóch przęseł bocznych, w których zakotwione są kable. Pomost ten jest sprężony poprzez poziome składowe oddziaływanie kabli. Wieszaki kotwi się w belkach stężających lub poprzecznicach. Pomost taki należy zawiesi na wieszakach, wyłącznie w przęśle środkowym. Płyta pomostu jest górną półką belek usztywniających.

Kable z ocynkowanych drutów opiera się na słupach ramownic i kotwi się je w przęsłach bocznych. Aby je naprężyć, ramownice na filarach należy podnieść za pomocą lewarów. Łożyska stalowe umiejscawia się pod ramownicami. Pomost nie zmienia swojego położenia podczas sprężania z tego względu, że ramownice nie wiążą się konstrukcyjnie z pomostem.

Most betonowy sprężony

Most betonowy sprężony to most, którego ustrój nośny wykonano z betonu sprężonego. Reszta mostu może być zrobiona z innego materiału. Sprężaniem jest wywołanie trwałych naprężeń ściskających w przekrojach konstrukcji, która nie jest obciążona (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane).

Ze względu na sposób wykonania konstrukcji sprężonej, a także rozmieszczenie naprężanych drutów, mówi się o mostach strunobetonowych i kablobetonowych. Z kolei biorąc pod uwagę sposób wykonania wykorzystuje się mosty sprężone betonowane na miejscu bądź z dostarczonych wcześniej prefabrykatów. Ekonomiczny sens betonowania konstrukcji sprężonych na miejscu budowy jest tylko wtedy, kiedy występują duże rozpiętości przęseł, czyli powyżej 20 m. Różnica pomiędzy mostem z betonu sprężonego a mostem żelbetowym występuje w kształcie przekroju poprzecznego, a także w mniejszej grubości elementów sprężanych. 

W sytuacji, kiedy rozpiętość mostów jest niewielka (ok. 8-12 m), należy zastosować prefabyrkowane belki kablobetonowe, które mają teowy przekrój z rozbudowanym dolnym pasem. Należy je ustawić obok siebie. Dodatkowo należy zastosować nadbeton, który powstaje „na mokro”. Powstaje wówczas ustrój nośny, który jest zespolony z belek prefabrykowanych i nadbetonu, który  tworzy jednocześnie płytę jednoprzęsłową, która jest swobodnie podparta. Kiedy rozpiętość przęseł będzie większa, to należy wykorzystać prefabrykowane belki dwuteowe, które łączy się ze sobą płytą betonową na miejscu.

Przekroje skrzynkowe

Przekroje skrzynkowe stosuje się dla rozpiętości przęseł większej niż 20 m. Półka górna jest płytą pomostu i jest ona połączona z płytą dolną przy użyciu dwóch lub trzech środników. W przekrojach skrzynkowych można spotkać:

– przepony stężające,

– środniki,

– płyty.

Beton sprężysty jest potrzebny do wykonania:

– belek usztywniających,

– ściągów przęseł łukowych,

– pomostów mostów wiszących (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com