fbpx
program
Uprawnienia Budowlane
  1. Czym jest mostek termiczny ?

Mostek termiczny jest to taka część, element obudowy obiektu budowlanego, w którym jednolity opór cieplny jest bardzo zmieniony. Taki stan jest konsekwencją zmian materiałowych w obudowie obiektu, zmian grubości stosowanych materiałów, stosowaniem materiałów o zmiennym współczynniku przewodzenia ciepła itd.

Najczęstszymi przykładami mostka termicznego mogą być:

-mostek cieplny na narożu pomieszczenia wewnętrznego

-mostek wokół okna w ścianie zewnętrznej.

  1. Omów podział mostków termicznych.

Mostek termiczny to takie miejsce na budynku gdzie straty ciepła różnią się w stosunku do strat ciepła w typowych miejscach dla określonej przegrody budynku. Temperatura w miejscu występowania mostka termicznego jest zawsze niższa niż poza nim. Miejsca takie powinny być sprawdzone obliczeniami w celu zapobiegania powstawania  kondensacji pary wodnej.

Mostki termiczne można podzielić w następujący sposób:

Mostki termiczne materiałowe

Powstają one wówczas,gdy do danej przegrody wtrąca się elementy o innych właściwościach termicznych niż sama przegroda. Właściwości te są gorsze niż samej przegrody. Charakterystycznym przykładem mostków materiałowych są punktowe mostki spowodowane przerwaniem izolacji termicznej poprzez kotwy stalowe. Strata energii cieplnej w miejscach gdzie użyto kotwy jest znacznie większa niż na pozostałej powierzchni przegrody.

Mostki geometryczne

Mostki geometryczne wynikają z kształtu obiektu. Mostek taki powstaje, gdy powierzchnia przyjmująca ciepło jest znacznie mniejsza niż powierzchnia która je oddaje.Typowym przykładem takiego mostka termicznego jest naroże budynku. W tym przypadku na powierzchniach przejmujących ciepło po stronie wewnętrznej znacznie spadają temperatury. Obniżenie temp. po stronie powierzchni wewn. jest konsekwencją ograniczonej cyrkulacji powietrza w narożniku budynku.

mostek termiczny
mostek termiczny

Rys. 1. Mostki termiczne: (a, b) materiałowy na przykładzie słupa żelbetowego i wieńca stropowego, (c) geometryczny na przykładzie narożnika ściany.

 

Mostki termiczne występujące w obiektach budowlanych można podzielić w następujący sposób, z uwagi na ich geometrię:

Punktowe

Mostki termiczne o charakterze punktowym są lokalnymi zakłóceniami w izolacji termicznej. Są one na tyle ograniczone, że skupiają się w jednym tylko punkcie. Charakterystycznymi przykładami punktowych mostków termicznych są mostki spowodowane mocowanymi w izolacji kotwami stalowymi, hakami, konsolami stanowiącymi podparcie dla elewacji. Dodatkowo można tu wyróżnić mocowanie daszków zabezpieczających wejścia, punktowym mocowaniem balkonów itd.  Straty ciepła spowodowane tego typu mostkiem termicznym charakteryzuje tak zwany punktowy współczynnik przenikania ciepła χ.

Liniowe

Liniowe mostki termiczne to zakłócenia występujące na określonej długości.  Charakterystycznym przykładem tego typu mostków termicznych są przede wszystkim mostki powstające na styku płyty balkonowej i płyty stropowej. W miejscu przecięcia izolacji termicznej na połączeniu płyty stropowej i budynku występuje charakterystyczne miejsce strat energii cieplnej. Strata energii powstająca w miejscu tego mostka cieplnego scharakteryzowana jest poprzez liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ.

 

  1. Jakie są skutki występowania mostków termicznych?

Konsekwencją występowania mostków cieplnych jest:

  • możliwość powstania zagrzybienia pomieszczeń,
  • możliwość odczucia chłodu,
  • występowanie negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników pomieszczeń np. możliwość występowania alergii,
  • straty ciepła z pomieszczeń,
  • straty w energii grzewczej,
  • możliwość powierzchniowej kondensacji pary wodnej.

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com