fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Montowanie szkieletowych konstrukcji

Montaż szkieletowych konstrukcji jest przeprowadzany przy pomocy specjalnych stalowych obejm (egzamin na uprawnienia budowlane). Są one zamocowane do dwóch końców połączonego słupa. Budynek z wielkowymiarowych prefabrykatów jest montowany za pomocą fragmentów, które zapewniają konstrukcji stateczność w poprzecznym oraz w podłużnym kierunku. Montaż odbywa się w odpowiedniej kolejności. Jako pierwsze montuje się ścienne prefabrykaty konstrukcyjne. Możemy zaliczyć do nich szkielety, płyty oraz bloki. W kolejnym etapie montuje się nisko konstrukcyjne prefabrykaty. Znajdują się one między stropami. Są to m.in. bloki sanitarne, wentylacyjne, ścianki działowe. Ostatnie montowane są stropowe i balkonowe płyty oraz elementy schodowych klatek. Materiały często podaje się przy pomocy żurawia. Są to zazwyczaj fragmenty niekonstrukcyjnych ścian lub elementy wypełniające.

Montowanie szkieletowych konstrukcji
Montowanie szkieletowych konstrukcji

Jakie warunki należy spełnić przy montażu płytowych prefabrykatów?

W celu prawidłowego dokonania montażu ściennych płytowych prefabrykatów należy zastosować podczas montażu prefabrykaty, które mają założone wymiarowe tolerancje. Należy posadowić ścianę na warstwie zaprawy i dokładnie wypełnić wsporczą spoiną. Połączenia węzłowe powinny być bardzo starannie wykonane. Dotyczy to także spawów stalowych łączników i zabetonowania wewnątrz krawędzi trzpieni, które stykają się w węzłach ścian. W końcowym etapie należy dokładnie wytrasować geometryczne osie ścian oraz precyzyjnie osadzić prefabrykaty w wyznaczonym położeniu i w granicach założonych montażowych odchyłek (testy 2021 uprawnienia).

Wytrasowanie geometrycznych osi ścian – o czym stanowi?

Dokładne wytrasowanie geometrycznych osi ścian stanowi przede wszystkim o wielkościach mimośrodów obciążeniowych, które są przenoszone przez ściany (program egzamin uprawnienia 2021). Można wyróżnić także parę innych metod, które mają zastosowanie w różnego typu systemach płytowych konstrukcji. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego montażu ściennych prefabrykatów w wytyczonych położeniach. Cechą wspólną wszystkich możliwych metod jest wytyczanie osi nośnych ścian prefabrykowanej części budynku.

Montaż prefabrykatów – ważna jest odpowiednie kolejność działań

Na montażowym planie należy podać kolejność wykonywania prac. Opracowuje się go osobno dla każdej z kondygnacji budynku. Plan musi mieć zaznaczoną kolejność montowania poszczególnych prefabrykatów, miejsce montażowych zastrzałów, podział na poszczególne montażowe działki oraz kierunek odbywania się montażu i promień, jaki będzie mieć wysięg żurawia. Budynki z płytowych elementów muszą zachować prawidłowość w montażu poszczególnych elementów konstrukcyjnych ścian. Koniecznym warunkiem, jaki należy spełnić jest prawidłowy montaż ściennych płyt w wyznaczonych geometrycznych położeniach. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia odchyleń od geometrycznych osi jak i w związku ze szerokością oparcia się stropów (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com