fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Minimalna głębokość posadowienia fundamentów

Głębokość posadowienia fundamentów jest zależna od wielu czynników, nie ma jednej konkretnej głębokości minimalnej. Należy przede wszystkim uwzględnić kilka najważniejszych z nich.

Przy głębokość posadowieniu fundamentów bardzo ważny jest rodzaj gruntu i jego nośność. Fundamenty muszą być posadowione na gruncie o odpowiedniej nośności. Gruntami o małej nośności są między innymi torfy lub namuły, grunty wbudowane w teren przez człowieka, plastyczne gliny czy też luźne piaski.  Jeśli grunt ma zbyt słabą nośność należy go wzmocnić, bądź wymienić. Czasem jest to zabieg nieopłacalny i należy zrezygnować z budowy na danym terenie.

Głębokość posadowienia

Posadowienie fundamentów powinno się również znajdować poniżej poziomu wód gruntowych,  co wymaga dodatkowej pracy na w czasie trwania budowy. Głębokość wód gruntowych i wahanie ich poziomu są zależne od danego terenu, ilości opadów, pór roku oraz przede wszystkim do klimatu. Wahania lustra wody mogą w ciągu roku wynosić wysokie wartości, różnica może nawet przekraczać 0,5 m. Przed przystąpieniem do budowy fundamentów należy dokładnie zbadać teren pod tym względem i zamieścić w dokumentacji geotechnicznej. Należy uwzględnić te badania w planie budowy.

Głębokość posadowienia a przemarzanie gruntu

Głębokość posadowienia fundamentów musi być również większa niż głębokość przemarzania gruntu, która zależy w głównej mierze od strefy klimatycznej. W Polsce wyróżniamy 4 takie strefy:  I – 0.8 m w Polsce zachodniej, dalej na wschód strefa II– 1.0 m, kolejno III – 1.2 m do strefy  IV –1.4 m dla polski północno-wschodniej. Uwzględnienie głębokości przemarzania gruntu są bardzo istotne. Jeśli fundamenty są posadowione powyżej poziomu przemarzania grozi to występowaniu wysadzin mrozowych czyli zjawiska gdy fundament unosi się przez zamarzający grunt. Następnie opada, jest to nierównomierny proces i możesz bardzo zaszkodzić konstrukcji budynku.

Przy głębokości posadowienia fundamentów liczy się także głębokość posadowienia  sąsiednich budynków, jeżeli budujemy nasz dom przylegająco lub blisko niego. Wykop przy istniejącym budynku musi być wykonamy z odpowiednimi zabezpieczeniami, aby nie uszkodzić sąsiedniego budynku.

Jeżeli planujemy zbudować piwnicę posadowienie powinno się znajdować na głębokości mniej więcej 2,5-2,8 m pod ziemią. Gdy planujemy aby posadowienie fundamentów było wyżej wtedy piwnica wznosi się znacznie ponad poziom terenu. Głębokość ta zależy również od powyższych czynników, czasem wybudowanie piwnicy jest bardzo trudne i nieopłacalne.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com