fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

Obiekt budowlany należy projektować i budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Należy przy tym wziąć pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa przez osoby niepełnosprawne. Są warunki techniczne, które powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas projektowania musimy zawsze pamiętać i spełniać następujące zasady:

Odległości od budynków

Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m. Przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.

Zagospodarowanie działki

Zagospodarowując działkę budowlaną należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów. Uwzględnia się użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również osoby niepełnosprawne. Miejsca te organizuje się stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy.

Stanowiska postojowe dla niepełnosprawnych, należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni.

Odległości do okien

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych sytuowane są w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku. Dotyczy to budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego Miejsca postojowe mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

Wymiary miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m. Przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m.

Dostęp do śmietników

Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynku

Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu. W tym również osobom niepełnosprawnym.

Dojazdy

Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej.  do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony. Dojazd ten powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 1,2 m.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com