fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podstawową zasadą przy wyborze metody montażu jest, żeby jak najwięcej,
bardziej pracochłonnych czynności ręcznych mogło być wykonanych w warunkach
najkorzystniejszych, czyli w poziomie terenu, przed podniesieniem konstrukcji do góry. Montaż
konstrukcji zespołami konstrukcyjnymi i montaż konstrukcji w całości jest korzystniejszy niż montaż pojedynczymi elementami. Jednakże wybór metody montażu w dużym stopniu zależy od rodzaju montowanej konstrukcji i jej rozwiązania technicznego.

Metody montażu konstrukcji obiektów
Metody montażu konstrukcji obiektów

Metoda narastania

Polega na ustawianiu kolejno jednego na drugim i łączeniu poszczególnych
elementów lub części montowanej konstrukcji.
Metoda ta stosowana jest głównie do montażu konstrukcji zbiorników, budynków
mieszkalnych i przemysłowych oraz masztów radiowych i telewizyjnych

Metoda rozdzielcza

Polega na kolejnym ustawianiu poszczególnych elementów jednego typu danej konstrukcji, np. wszystkich słupów, a następnie wszystkich podciągów, później wiązarów itp. Metoda ta stosowana jest
głównie do montażu żelbetowych prefabrykowanych konstrukcji hal przemysłowych o złączach monolitycznych.

Metoda kompleksowa

Polega na ustawianiu kolejno wszystkich rodzajów elementów danej konstrukcji, znajdujących się w przekroju
poprzecznym montowanego obiektu. Metoda ta stosowana jest do montażu stalowych konstrukcji hal przemysłowych lub żelbetowych prefabrykowanych, o złączach stalowych.

Metoda wspornikowa

Polega na łączeniu kolejno ze sobą poszczególnych elementów montowanej konstrukcji w taki sposób, aby tworzyły one sztywne układy konstrukcyjne wspornikowe, utrzymujące się samodzielnie i
mogące utrzymać na sobie montującą je maszynę montażową. Montaż konstrukcji
metodą wspornikową stosowany jest głównie przy budowie mostów.

Konstrukcje mostowe mogą być montowane metodą wspornikową dwoma sposobami:

  • sposobem nawisowym, konstrukcja w czasie montażu spoczywa
    tylko na stałych podporach mostu,
  • sposobem półnawisowym, konstrukcja w czasie montażu,

Poza oparciem na podporach stałych, konstrukcja podtrzymywana jest dodatkowo na prowizorycznych podporach pośrednich, ustawionych w określonych odstępach.

Metoda podbudowania

Polega na podnoszeniu do góry całych segmentów montowanej konstrukcji z jednoczesnym podstawieniem i
przyłączeniem od spodu nowych segmentów tej konstrukcji, zmontowanych na innym miejscu. Montaż konstrukcji metodą podbudowania jest stosowany głównie przy budowie stalowych konstrukcji zbiorników
cylindrycznych. Ta metoda znalazła również zastosowanie przy wznoszeniu prefabrykowanych budynków wielokondygnacjowych.

Metoda nasuwania

Polega na wstępnym zmontowaniu konstrukcji lub jej poszczególnych części na dogodnym miejscu w poziomie terenu w pozycji leżącej, a następnie nasunięciu zmontowanej konstrukcji w całości na
fundamenty. Montaż tą metodą przęseł mostowych może być przeprowadzony przez nasunięcie podłużne lub poprzeczne.

Metoda konstrukcji na rusztowaniach

Polega na tym, że poszczególne elementy lub części montowanej konstrukcji przed ostatecznym ich zamocowaniem opierają się na uprzednio przygotowanym rusztowaniu ciągłym. Montaż konstrukcji na
rusztowaniach stosowany jest głównie przy budowie mostów lub też konstrukcji hal przemysłowych z ciężkich elementów prefabrykowanych.

Metoda podnoszenia pionowego

Polega na podnoszeniu pionowo do góry części lub całej konstrukcji zmontowanej wstępnie scalonej,
początkowo na miejscu montażu zasadniczego, w poziomie terenu budowy.

Metoda obrotu

Polega na wstępnym zmontowaniu całej konstrukcji lub jej części w poziomie terenu w pozycji leżącej, a następnie na doprowadzeniu jej zgodnie z projektem do pozycji pionowej przez obrót dookoła
punktu jej podparcia na fundamencie. Montaż konstrukcji metodą obrotu nie wymaga całkowitego przeniesienia ciężaru podnoszonej konstrukcji przez maszynę montażową. Stosowany jest on głównie do montażu konstrukcji wysokich obiektów budowlanych ,np. wieże, maszty, kominy itp.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com