fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Według opinii osób, które zdawały egzamin ustny na uprawnienia budowlane jest on trudniejszy w porównaniu do egzaminu pisemnego. Dlaczego jest trudniejszy? Weryfikuje bowiem wiedzę kandydata zdobytą podczas praktyki zawodowej. Utrudnieniem jest również fakt, że zdający ma mało czasu, aby przygotować odpowiedzi dotyczące przepisów prawa (uprawnienia budowlane).

Przygotowując się do egzaminu ustnego warto zatem zgromadzić najpierw wszystkie materiały potrzebne do nauki. Istotnie, powyższe informacje dotyczące poziomu trudności egzaminu ustnego mają swoje odzwierciedlenie w statystykach.

Wymagane akty prawne na egzaminie ustnym

Każdy, kto chce pozytywnie zdać egzamin ustny musi znać treść aktualnych aktów prawnych (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Ułatwieniem są publikowane w internecie przez izby inżynierów oraz architektów listy aktów prawnych, które będą wymagane na egzaminie.

Ww. listy są między innymi dostępne na stronie Kancelarii Sejmu. Każdy może je samodzielnie wydrukować.

Wymagane normy na egzaminie ustnym

Istotny element nauki do egzaminu ustnego stanowią normy, których zgromadzenie jest jednak nieco trudniejsze (programy do uprawnień budowlanych). Wynika to z faktu, iż obejmują je prawa autorskie PKN.

Jednak studenci kierunków budowniczych zazwyczaj posiadają je w swoich materiałach. Można również bezpłatnie skorzystać z zasobów bibliotek uczelni technicznych (testy 2019 uprawnienia). Kolejnym sposobem zgromadzenia niezbędnych do nauki norm jest skorzystanie z pomocy kierownika praktyk lub członków izb samorządów. Mają oni bowiem bezpłatny dostęp do norm. Co więcej, niektóre izby same zapewniają kandydatom dostęp do norm.

Dokumenty w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej

W przypadku ww. specjalności jednym z najważniejszych dokumentów jest poradnik majstra budowlanego. Zawiera on kompendium wiedzy oraz rozwiązań technicznych dla prawie wszystkich elementów obiektów budowlanych.

Istotnie należy pamiętać , iż poradnik majstra budowlanego może zostać udostępniony przez izbę (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Natomiast niektóre z izb wyrażają zgodę na korzystanie z poradnika podczas egzaminu ustnego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com