fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Majster czy kierownik budowy

Oczywiście osoby, które nie są związane z branżą budowlaną często mylą ze sobą powyższe funkcje. Jednak różnica polega na tym, że majster inaczej niż kierownik budowy – nie potrzebuje uprawnień budowlanych. Istotnie, może pracować bez nich na budowie (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Z kolei od kierownika wymaga się posiadania uprawnień, ponieważ pozwalają mu one na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Majster czy kierownik budowy

Zakres obowiązków kierownika budowy

Ważnym aspektem jest to, że od kierownika wymaga się obecności na budowie. Nie ma tutaj znaczenia, jak długo trwa budowa obiektu lub gdzie on się znajduje. Istotnie, tylko w obecności kierownik budowy można rozpocząć przebudowę, rozbudowę lub wyburzanie obiektu budowlanego. To w gestii inwestora leży dopilnowanie, aby na terenie budowy obecny był kierownik (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Oczywiście może on sam zatrudnić osobę z właściwymi uprawnieniami lub zdecydować się na nadzorowanie prac przez kierownika budowy należącego do firmy świadczącej usługi budowlane.

Prowadzenie budowy

Istotnie, wiele kwestii związanych z prowadzeniem budowy leży w gestii kierownika. Szczegółowe obowiązki określa w tym zakresie ustawa Prawo budowlane (program z aktami na uprawnienia budowlane). Kierownik budowy może zajmować się sprawowaniem nadzoru autorskiego nad zgodnością prowadzonych prac z projektem budowlanym. Jak również kierowaniem budową lub robotami budowlanymi.

Czy łatwo jest zostać kierownikiem budowy?

Z pewnością osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową mają duże szanse na zostanie kierownikiem budowy. Konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku budownictwo lub architektura. Poza tym należy posiadać uprawnienia budowlane, a więc konieczne jest zdanie egzaminu państwowego. Egzamin odbywa się dwa razy do roku i jest organizowany przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia budowlane można uzyskać po zdaniu części pisemnej oraz ustnej egzaminu (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kierownik zobligowany jest do uiszczenia składki członkowskiej w izbie samorządu zawodowego oraz wykupienia ubezpieczenia OC.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com