fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Od czego zależy liczba pytań na egzaminie pisemnym?

Liczba pytań na egzaminie pisemnym na uprawnienia budowlane jest uzależniona od rodzaju i zakresu uprawnień jakie kandydat chce zdobyć.  Dla każdej specjalności (elektrycznej, wyburzeniowej, konstrukcyjno budowlanej, sanitarnej, drogowej, mostowej itd.) liczba pytań przy danym zakresie i rodzaju jest taka sama. Liczba pytań określona jest odgórnie przepisami prawa i nie zmienia się.

pytań jest na egzaminie
ile pytań jest na egzaminie

Jaka jest liczba pytań dla poszczególnych rodzajów i zakresu uprawnień?

Uprawnienia bez ograniczeń, dla wszystkich specjalności, łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wymagają odpowiedzi na aż 90 pytań. Jest to największa możliwa ilość pytań na tle innych rodzajów uprawnień. Z czego 63 pytania są z zakresu Prawa budowlanego oraz innych ustaw, które odpowiadają zakresowi dla danej specjalności uprawnień o które kandydat się ubiega. Kolejne 18 pytań jest z warunków BHP, a 9 z postępowania administracyjnego. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy odpowiedzieć na 68 pytań.

Dla osób przystępujących do uprawnień bez ograniczeń tylko w zakresie projektowym lub tylko w zakresie wykonawczym pytań jest mniej, bo 75. Analogicznie jak poprzednio pytania rozkładają się w stosunku 57:15:7 odpowiednio dla Prawa budowlanego i innych ustaw przypisanych do danej specjalności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i postępowania administracyjnego. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci którzy odpowiedzą na 57 pytań.

Na 60 pytań testowych odpowiadają osoby które zgłosiły chęć uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Z tego 42 pytania są z Prawa budowlanego i ustaw odpowiednich dla danej specjalności kandydata, 12 pytań jest z przepisów BHP i 6 pytań z postępowania administracyjnego.

Najmniejsza liczba pytań przypada na uprawnienia w ograniczonym zakresie osobno do projektowania lub kierowania. Jest ich zaledwie 45. 32 pytania obejmują zakres ustaw odpowiednich dla specjalności i Ustawę wiodącą, czyli Prawo budowlane. Następne 9 pytań dotyczy przepisów BHP i kolejne 4 pytania to pytania o postępowanie administracyjne. Pozytywny wynik dają 34 poprawne odpowiedzi.

Więcej informacji na temat egzaminu znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/szczegolowy-program gdzie dokładnie opisujemy również ilosć pytań dla części ustnej egzaminu.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com