fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Lepiszcza asfaltowe i asfalty drogowe

Lepiszcza asfaltowe są to materiały pochodzenia organicznego które mają właściwości wiążące. Proces wiązania oraz twardnienia jest zjawiskiem fizycznym który jest procesem odwracalnym polegającym na zmianach w cząsteczkach na skutek zmian temperatury. Rodzaj ropy naftowej użytej do produkcji oraz sposób w jaki produkowane jest lepiszcze asfaltowe wpływa w dużej mierze na właściwości produktu który chcemy uzyskać. W Polsce proces produkcji asfaltu przebiega w trzech etapach (segregator z uprawnieniami budowlanymi) . Pierwszym etapem jest destylacja atmosferyczna. Następnie asfalt poddaje się destylacji próżniowej a na końcu utlenia się pozostałości próżniowe. Aktualnie w budownictwie do konstruowania asfaltowych powierzchni używa się lepiszcza. (uprawnienia budowlane – egzamin na uprawnienia) Są to materiały modyfikowane i wielorodzajowe asfalty drogowe, asfalty spienione, asfaltowe emulsje oraz asfalty upłynnione.

Asfalty w drogownictwie

W drogownictwie do budowania nawierzchni asfaltowych używa się asfaltu drogowego który musi odpowiednie wymagania w zakresie temperatury. Temperatury w których asfalt będzie położony czyli tak zwane temperatury eksploatacyjny wynoszą od -40stC do +80stC. Podczas wytwarzania oraz wylewania asfaltu materiał ten jest podnoszony do wysokich temperatur. Nazywa się je temperaturami technologicznymi które wynoszą od +90stC do +220stC. Modyfikując asfalt drogowy solami organometalicznymi, kwasem polifosforanowym z polimerem lub polimerami można uzyskać lepiszcze wysokiej jakości które stosuje się do stworzenia trwałej i odpornej na zniszczenia nawierzchni. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Na coraz liczniejsze wymogi które są związane z ochroną środowiska dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszanek mineralno asfaltowych. Aby uzyskać taki produkt konieczne jest dodanie odpowiednich składników które modyfikują temperaturę wytwarzania asfaltu. W zależności od rodzaju mieszanki temperatura ta różni się. W mieszankach na gorąco wynosi ona od 160 do 200stC. Natomiast w technologi na zimno należy zastosować asfaltów upłynnianych, emulsji lub asfaltu spienionego. Coraz częściej używanym produktem do wykonywania nawierzchni drogowych który odpowiada wymogom związanym z ochroną środowiska oraz ze względu na kwestie techniczne jest lepiszcze gumowo-asfaltowe. (egzamin 2019 na uprawnienia budowlane). Lepiszcza te produkuje się między innymi z miału gumowego który pozyskuje se ze zużytych opon. W budownictwie wykorzystuje się wiele mieszanek mineralno-asfaltowych takie jak:

  • -Beton asfaltów
  • -Mastyks grysowy
  • -Asfalt lany
  • -Asfalt porowaty

Ten ostatni dzięki wolnym przestrzeniom umożliwia przepływ wody zapobiegając zbieraniu się jej na nawierzchni oraz zmniejsza hałas komunikacyjny.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com