fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kwestie związane z rozdzielaniem specjalności

Istotnie powyższe zagadnienie jest bardzo ważne. Oczywiście to Prawo budowlane art. 14 reguluje wszystkie specjalności, w których można uzyskać uprawnienia budowlane. Znajduje się wśród nich także specjalność inżynieryjna kolejowa. I tak regulacja art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego określa, że wszystkie specjalności stanowią katalog zamknięty (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Jednak w ramach każdej specjalności można starać się dodatkowo o specjalizacje techniczno-budowlane. Wprowadzony rozdział specjalności kolejowej na sterowanie ruchem kolejowymi i kolejowe obiekty budowlane sprawiają, iż ustawodawca wprowadził zupełnie nowe i niewystępujące w ustawie specjalności. Takie właśnie jest w tej sprawie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Kwestie związane z rozdzielaniem specjalności

Odpowiednie oraz pokrewne kierunki studiów

Ważnym aspektem jest to, iż wraz z wprowadzeniem ww. specjalności konieczne było określenie odpowiednich i pokrewnych dla nich kierunków studiów. Dodatkowo konieczne było wprowadzenie wykazu zawodów związanych z budownictwem i związanych z danymi specjalnościami (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za sprzeczny w stosunku do art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy Prawo budowlane. Według Trybunału charakter wykonawczy tych rozporządzeń oraz ich ścisły związek z prawem budowlanym spowoduje, iż niemożliwe jest ich samoistne regulowanie w ramach podstawowej materii. Materia ta nie jest bowiem unormowana ustawą (program z aktami na uprawnienia budowlane). W związku z powyższym rozporządzenie samodzielnie kreujące przedmiot regulacje nie mogą być związane z ustawą.

Akt o charakterze samoistnym

W świetle powyższych informacji rozporządzenie nie może stanowić aktu wykonawczego do ustawy. Staje się zatem aktem o charakterze samoistnym. Wiąże się to z tym, iż nie jest przeznaczone do wykonania ustawy (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Natomiast samodzielnie reguluje materia, do których nie ma dyrektyw w obowiązującej ustawie. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny zasądził, iż rozporządzenie w badanym zakresie (dotyczące uprawnień kolejowych) zostało wydane z przekroczeniem posiadanych kompetencji. W wyroku określono, że zaskarżone przepisy są niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. C i oraz z artykułem 16 ustawy Prawa budowlanego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com