fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kwestie związane z praktyką zawodową

Godnym uwagi jest fakt, że kwestie dotyczące praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych budzą wiele niejasności (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Są one związane z nieścisłościami, które pojawiły się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278).

Kwestie związane z praktyką zawodową

Teoria oraz praktyka

Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że aby podejść do egzaminu należy odbyć wymagane praktyki zawodowe. Jest to oczywiste ze względu na rangę, jaką mają uprawnienia budowlane (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Ktoś, kto poważnie myśli o sprawowaniu w przyszłości samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musi być do tego dobrze przygotowany. Należy znać tajniki oraz zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z własną specjalizacją budowlaną. Poza tym posiadanie odpowiedniego doświadczenia pozwoli na umiejętne posługiwanie się uprawnieniami.

Uprawnienia budowlane opiekuna praktyki

Z pewnością nie można zapomnieć o tym, że odbytą praktykę musi potwierdzić opiekun. Opiekunem praktyki zawodowej może być wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o którą stara się praktykant. Co więcej opiekun musi być czynnym członkiem izby inżynierów budownictwa. Istotnie przynależność do izby jest potwierdzeniem, że inżynier może pełnić samodzielne funkcje techniczne. Jeżeli chodzi o zakres praktyki, to także musi być on kompatybilny ze specjalnością uprawnień, o jaką stara się praktykant. Oczywiście wszystko powinno odbywać się na podstawie umowy zawartej między organem samorządu zawodowego a uczelnią. Takim organem jest w tym przypadku izba inżynierów budownictwa (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Bezsprzecznie praktykant zobligowany jest do aktywnego uczestniczenia w pracach projektowych lub pełnienia funkcji technicznych na budowie.

Jak długo powinna trwać praktyka zawodowa?

Istotnie w tej kwestii należy sięgnąć do Prawa budowlanego. Określa ono długość praktyki zawodowej wymaganej dla każdego typu uprawnień. Ważnym aspektem jest również moment dokumentowania praktyki. Otóż dokumentowanie praktyki można rozpocząć po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych. Z takiej możliwości mogą także skorzystać osoby posiadające tytuł zawodowy technika lub mistrza (egzamin na uprawnienia budowlane). Jak również ci, którzy mają dyplom potwierdzający kwalifikacje w nauczanym zawodzie na poziomie technika.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com