fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kwestie związane z prądem elektrycznym

Godnym uwagi jest fakt, że wraz z rozwojem cywilizacji i elektryfikacją terenów zurbanizowanych pojawiają się różnego rodzaju zagrożenia. Jednym z nich jest postępująca korozja instalacji podziemnych (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Istotnie, znajdujący się wszędzie prąd elektryczny może powodować zamykanie własnego obwodu przez konstrukcje, które nie są do tego przeznaczone. Takie zjawisko określa się prądami błądzącymi.

Kwestie związane z prądem elektrycznym

Na czym polega zjawisko prądów błądzących?

Istotnie, ww. zjawisko jest wynikiem zamykania obwodu prądu przez nieprzeznaczone do tego konstrukcje (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Taki przepływ prądów błądzących pod ziemią powoduje postępującą korozję metalowych rurociągów oraz izolacji kabli zlokalizowanych pod ziemią. Okazuje się, że zanim ustalono przyczynę korozji często ubytki konstrukcji stalowych mogą sięgać już nawet 5 mm. Ważnym aspektem jest to, że dopiero moment wyjaśnienia elektromechanicznej przyczyny uszkodzeń podziemnych instalacji stalowych umożliwił podjęcie kroków naprawczych.

Prądy błądzące wypływające z magistrali elektrycznych

Okazuje się, że ww. prądy wypływające z magistrali elektrycznych prądu stałego stanowią największe niebezpieczeństwo dla podziemnych instalacji stalowych. Takimi magistralami mogą być trakcje tramwajowe lub kolejowe, gdzie elementy robocze na całej długości tworzą obwód powrotny. Takie sytuacje zdarzają się, ponieważ rezystancja takiego obwodu nie jest możliwa w stu procentach (program z aktami na uprawnienia budowlane). Poza tym problem związany z występowaniem ww. prądów komplikuje to, że są one losowe. Istotnie, na natężenie oraz kierunek prądu może wpływać bardzo wiele czynników. W związku z tym niezwykle trudno przewidzieć takie sytuacje.

Przeciwdziałanie prądom błądzącym

Godnym uwagi jest fakt, że przeciwdziałania związane z niszczącym oddziaływaniem prądów błądzących podjęto już pod koniec XIX wieku. Wówczas opracowano wskazówki, dzięki którym zjawisko przenikania prądów z trakcji torowisk kolejowych do rurociągów zlokalizowanych pod ziemią zostało ograniczone. Jednakże współcześnie notowane są nowe źródła ww. prądów (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Tutaj wskazać można centra danych, czyli serwerownie oraz inne skupiska sprzętu komputerowego. Przetwornice prądu stałego, które wytwarzają składowe prądu pojawiają się w instalacjach uziemiających. Widzimy zatem, że mogą one stanowić nowe źródła prądu błądzącego, który jest niezwykle groźnym zjawiskiem.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com