fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych

Zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych określone są w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie które weszły w życie 25 września 2015 roku. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne

Na daną specjalizację kwalifikuje się i weryfikuje wykształcenie, które określa się jako odpowiednio lub pokrewne.

W tym przypadku izba dokonuje stwierdzenia z pewnością ukończonego kierunku studiów z kierunkiem, który jest odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w wykazie nr 2 rozporządzenia dotyczącego studiów wyższych, odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Zawody związane z budownictwem

Jeśli chodzi o zawody związane z budownictwem kwalifikacji i weryfikacji dokonuje również specjalne stwierdzenie zgodności uzyskania tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w danym w rozporządzeniu. (program uprawnienia architektoniczne)

Jeśli wymóg ten w danym zakresie jest spełniony, to specjalności określona w ramach tych kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonych przez kierownika podstawie jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie. (testy 2019 uprawnienia)

Wykształcenie, które zostało uzyskane za granicą uznawane jest z Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, w których kierunek jest określony sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu i podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę na podstawie programu kształcenia jako kształcenie odpowiednie lub pokrewne.

Jeżeli kandydat uzyskuje wykształcenie techniczne za granicą, a zostało ono uznana na terenie Polski na podstawie odrębnych przepisów prawa i kierunek nie jest taki sam jak w przyjętych przepisach objętych rozporządzeniem, to wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzenia przez izbę.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com