fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Z pewnością ww. profesję mogą wykonywać wyłączni osoby posiadające uprawnienia budowlane. Istotnie, konieczne jest również przynależenie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza tym konieczne jest opłacenie ubezpieczenia OC (program na uprawnienia budowlane). Oczywiście, aby zostać projektantem konieczne jest również odpowiednie wykształcenie, praktyka zawodowa oraz zdanie egzaminu.

Handshake of businessmen greeting each other

Obowiązki projektanta

Ważnym aspektem jest to, że projektant może przebywać na budowie. Poza tym w jego gestii leży zamieszczanie wpisów w dzienniku budowy (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Co więcej ma możliwość zażądania wstrzymania robót budowlanych, jeżeli znajdzie ku temu przesłanki. Wówczas dokonuje się wpisu w dzienniku budowy.

Kiedy projektant może wstrzymać budowę?

Oczywiście należy dobrze uzasadnić wstrzymanie robót budowlanych. I tak projektant ma prawo tego dokonać, jeżeli roboty budowlane wykonuje się niezgodnie z projektem. Jednakże pełnienie funkcji projektanta to nie tylko przywileje (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Jego również obowiązuje opracowywanie projektów zgodnie z określonymi zasadami. Projekt musi być zatem zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami. Jak również ustaleniami znajdującymi się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza tym projektant zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń znajdujących się w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz ustaleń, na podstawie których wydano pozwolenie na budowę.

Inne osoby biorące udział w opracowywaniu projektu

Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, kiedy projektant musi zaangażować do opracowywania projektu także inne osoby. Istotnie, są to fachowcy posiadający uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności. Poza tym musi zadbać o to, aby ich praca była wzajemnie skoordynowana (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Należy również pamiętać o tym, że projektant zajmuje się sporządzaniem informacji w zakresie BHP, w których uwzględnia specyfikę danego obiektu. Istotnie, musi także postarać się o uzyskanie wszelkich opinii oraz uzgodnień.

Wątpliwości związane z projektem

Godnym uwagi jest fakt, że projektant musi wyjaśniać ww. wątpliwości (programy do uprawnień budowlanych). Wiąże się to ze sporządzaniem oraz uzgadnianiem indywidualnej dokumentacji technicznej. Poza tym może zająć się sprawowaniem nadzoru autorskiego sprawdzając, czy prace prowadzone są zgodnie z projektem. Takie działania są podejmowane przez projektanta na żądanie inwestora lub innego właściwego organu. W jego gestii leży także sprawdzenie zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com