Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne?

Oczywiście w świetle obowiązującego w Polsce prawa ww. funkcje mogą pełnić tylko osoby spełniające określone wymagania. Muszą zatem posiadać  wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Konieczne jest, aby były one zgodne z rodzajem oraz stopniem skomplikowania wykonywanej działalności. Istotnie należy również posiadać certyfikat, który jest potwierdzeniem posiadanych uprawnień budowlanych. Kolejnym wymaganiem są kwalifikacje zawodowe określone przez przepisy odrębne. Kolejne to posiadanie wpisu do centralnego rejestru.

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne

Jakie jeszcze wymagania muszą spełniać osoby chcące wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie?

Istotnie przedstawione powyżej wymagania są bardzo ważne. Jednak należy również pamiętać o takich, jak wpis na listę członków samorządu zawodowego. Uzyskuje się je po opłaceniu składek członkowskich oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (program z aktami na uprawnienia budowlane). Poza tym trzeba być obywatelem państw a członkowskiego UE.

Ważnym aspektem jest to, że samodzielne funkcje techniczne są działalnością jednoosobową, która polega na rozwiązywaniu pewnych zagadnień. Dotyczą one zagadnień architektonicznych,  technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, Co więcej osoba, która wykonuje samodzielne funkcje techniczne dokonuje także fachowej oceny zjawisk technicznych (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Jakie czynności wykonuje się w ramach sprawowania samodzielnych funkcji technicznych?

Oczywiście powyższe czynności związane są głównie z projektowaniem, sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz sprawdzaniem projektów architektoniczno-budowlanych. Istotnie w gestii takiej osoby leży również kierowanie budową i robotami budowlanym (egzamin na uprawnienia budowlane). Poza tym kieruje wytwarzaniem  konstrukcyjnych elementów budowlanych, nadzoruje wytwarzane konstrukcyjne elementy budowlane. Jak również kontroluje wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych pod względem technicznym. Co więcej, wykonuje nadzór inwestorski oraz sprawuje kontrolę techniczną w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

Zakres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Godnym uwagi jest fakt, że pełnienie ww. funkcji jest możliwe tylko w zakresie prac projektowych lub robót budowlanych. Takie roboty należy potwierdzić odpowiednim wykształceniem oraz zrealizowaną praktyką zawodową. Istotnie wykształcenie musi być kompatybilne ze specjalnością określoną w uprawnieniach budowlanych (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Jeżeli funkcje pełni się bez posiadania odpowiednich uprawnień, wówczas można otrzymać karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku czasu.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.