fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

KRUSZYWA DO BETONU

Kruszywo – (wg PN-EN 206-1:2003) ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywo może być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego w budownictwie (recykling)

Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce,

Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację.

Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Kruszywo wypełniające – kruszywo, którego większość przechodzi przez sito 0,063 mm, które może być dodawane do materiału budowlanego w celu uzyskania i poprawienia pewnych właściwości.

 

Podział kruszyw ze względu na ich gęstość

Kruszywo zwykle – kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 2000 kg/m3 i < 3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z PN-EN

Kruszywo lekkie – kruszywo pochodzenia mineralnego o gęstości ziaren w stanie suchym < 2000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z PN-EN 1097-6, lub gęstości nasypowej w stanie luźnym suchym < 1200 kg/m3, oznaczonej zgodnie z PN-EN 1097-3.

Kruszywo ciężkie – kruszywo o gęstości ziaren w stanie suchym > 3000 kg/m , oznaczonej zgodnie z PN-EN 1097-6.

 

Podział kruszyw ze względu na wielkość ziaren

Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita wyrażone jako d/D (dopuszcza się pewne ilości podziarna tj. kruszywa przechodzącego przez dolne sito (d) i nadziania tj. kruszywa przechodzącego przez górne sito (D)).

Kruszywo drobne – kruszywo o wymiarach ziaren D < 4 mm (może powstać w wyniku naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru, kruszenia skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego).

Kruszywo grube – kruszywo o wymiarach ziaren D > 4 mm i d > 2 mm.

Kruszywo naturalne 0/8 mm -jest to kruszywo pochodzenia lodowcowego lub rzecznego o wielkości ziaren D < 8 mm (kruszywo takie może być również wytwarzane przez mieszanie kruszywa przetworzonego).

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – jest to mieszanka kruszywa grubego i drobnego mającego D < 45 mm i d = 0 mm.

Pyły — frakcja kruszywa o wymiarach ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

Frakcja – zbiór ziaren kruszywa o wymiarach zawartych pomiędzy kolejnymi dwoma sitami w zestawie sit.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.