fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kruszywa do zapraw i betonów

kruszywa do zapraw
kruszywa do zapraw

 

Jakie wymagania powinno spełniać kruszywo o ciągłym uziarnieniu. Odpowiedź: powinno być jako mieszanka kruszywa grubego i drobnego mającego D<= 45mm i d=0 powinno spełniać wymagania % przechodzącej masy przez dwa sita pośrednie

 

Podaj rodzaje odporności na ścieranie dla kruszywa grubego stosowanego w warstwach nawierzchniowych. Odpowiedź: odporność na ścieranie powierzchniowe AAV. Na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami.

 

Podaj zakres stosowania normy PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zapraw. Odpowiedź: określono właściwości kruszyw i kruszyw wypełniających uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu oraz mieszanek tych materiałów stosowanych jako kruszywo w zaprawie.

Jak opisuje się wg normy wymiar kruszywa? Odpowiedź: należy opisywać za pomocą d/D (dolna i górna granica sita)

Jakie w normie preferowane są wymiary kruszywa? Odpowiedź:0/1mm, 0/2mm, 0/4mm, 0/8mm, 2/4mm, 2/8mm

Jakich materiałów lub domieszki nie powinny znajdować się w kruszywie do zapraw? Odpowiedź: części organiczne, zmieniają szybkość wiązania i twardnienia zaprawy: humusu, substancji cukro-podobnych, materiały gliniaste.

Jakie informacje powinien zawierać dokument dostawy kruszywa? Odpowiedź: źródło pochodzenia, rejon produkcji/lokalizacji, datę wysyłki, oznaczenie, oznakowanie CE

Co powinien producent wykonywać podczas produkcji, aby zapewnić zgodność wyrobu z normą i deklarowanymi wartościami? Odpowiedź: Producent powinien prowadzić wstępne badania i fabryczną kontrolę produkcji.

Jakie informacje powinno zawierać oznaczenie kruszywa? Odpowiedź: źródło pochodzenia, rodzaj kruszywa, numer normy, wymiar kruszywa, i inne dane

W/g jakiego systemu powinien być kontrolowany i oceniany system fabrycznej kontroli produkcji? Odpowiedź: producent powinien wprowadzić do księgi fabrycznej zapisy procedur wykorzystywanych podczas kontroli i gwarantujących spełnienie wymagań fabrycznej kontroli produkcji oraz powinien ich przestrzegać.

Czego powinna dotyczyć kontrola dokumentów produkcji? Odpowiedź: powinna dotyczyć tych dokumentów które związane są z wymaganiami niniejszej normy w zakresie zakupów, przygotowania i prowadzenia produkcji kontroli materiałów i systemu fabrycznej kontroli produkcji.

Jakie czynności należy podjąć po stwierdzeniu niezgodności produkcji? Odpowiedź: materiał powinien być przetorzony, skierowany do innego zastosowania, odrzucony i należy podjąć działania korygujące.

Jakie badania cech fizycznych kruszyw do zapraw określa norma? Odpowiedź: gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność.

Podaj przykład kryterium oceny zgodności kruszyw do zapraw uprawniającego do umieszczenia znaku „CE”. Odpowiedź: powinien spełnić wymagania załączone w tablicy ZA.1a

Podaj zasady znakowania i etykowania kruszyw. Odpowiedź: dokument dostawy zawierający: źródło pochodzenia, rejon produkcji/lokalizacji, datę wysyłki, oznaczenie, gęstość, oznakowanie CE

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com