fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Na egzaminie na uprawnienia budowlanym pojawiają się pytania z norm dotyczące konsktrukcji murowych niezbrojonych. Poniżej prezentujemy wybrane pytania obrazujące konstrukcje murowe:

Podaj od czego uzależnione są wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa muru przyjmowanych do obliczeń konstrukcji? Odpowiedź: od kategorii wykonania robót A i B i od kategorii produkcji elementów murowych.

Podaj warunek określający stan graniczny nośności ścian obciążonych głównie pionowo Odpowiedź: obliczeniowe obciążenie pionowe ściany <obliczeniowej nośności ściany

konstrukcje murowe

konstrukcje murowe

 

Wymień sposoby połączenia ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych zapewniających właściwe przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych Odpowiedź: wiązanie elem. murowych w murze, łączniki metalowe, zbrojenie

Podaj klasy cegieł stosowanych do wykonywania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Odpowiedź: Klasa 15 lub 10 ceramiczna pełna

Podaj minimalną ilość kotwi stosowanych w połączeniach warstw ścian szczelinowych. Odpowiedź: co najmniej 4 szt/m2

Podaj maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi w ścianach niezbrojonych wykonywanych z elementów ceramicznych w budynku z oddzieloną konstrukcją dachową i ocieplonym stropem nad najwyższą kondygnacją . Odpowiedź: na zaprawie cementowej 50m, na zaprawie cem-wap 60m

Wymień podstawowe wartości maksymalnych odchyłek wykonania konstrukcji murowych. Odpowiedź: w pionie 20mm na kondygnacji, 50 mm na wys. budynku, w poziomie przesunięcie 20mm w osiach ścian odchylenie od linii prostej 5mm, nie więcej niż 20mm na 10m.

W jakich odległościach należy wykonywać dylatacje ścian kolankowych. Odpowiedź: ściankę kolankową należy dylatować w odcinakach nie mniejszych niż 20m

W jakim przypadku można pominąć analizę konstrukcji murowanej z uwagi na odkształcenia termiczne? Odpowiedź: Jeżeli są zachowane przerwy dylatacyjne

Jaka jest minimalna grubość ściany murowanej konstrukcyjnej? Odpowiedź: zależy od wytrzymałości charakterystycznej gdy fk>=5Mpa – 10cm gdy fk<5Mpa – 15cm

Czy elementy murowe silikatowe mogą być używane do fundamentów? Odpowiedź: Jeżeli są odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem mogą

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.