fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Konstrukcje drewniane to tematyka często poruszana na egzaminie na uprawnienia budowlane. Drewno wykorzystywane było do kreowania obiektów zabytkowych i stosowane jest do dnia dzisiejszego. Główną jego rolą jest tworzenie więźb dachowych, ale nie tylko.

konstrukcje drewniane
konstrukcje drewniane

Jakie sytuacje obliczeniowe należy uwzględniać w projektowaniu elementów konstrukcji drewnianych. Odpowiedź: sytuacje stałe i przejściowe.

Podaj wielkości minimalnego przekroju poprzecznego netto jednolitego elementu konstrukcji nośnej z drewna. Odpowiedź: min 4000mm2 przy grubości nie mniejszej niż 38mm

W jakiej postaci projektuje się usztywnienia połaciowe konstrukcji drewnianych. Odpowiedź: w postaci kratowych wiązarów połaciowych

Podaj cel obliczania konstrukcji drewnianych według stanów granicznych użytkowalności. Odpowiedź: czy przemieszczenia konstrukcji nie ograniczają możliwości jej użytkowania.

Jaka jest dopuszczalna wilgotność drewna w elementach konstrukcyjnych? Odpowiedź: 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 23 % w konstrukcjach na otwartym powietrzu.

Jakie są graniczne smukłości drewnianych elementów ściskanych? Odpowiedź: pręty jednolite 150, pręty złożone na podatnych łącznikach 175, wiatrownice, tężniki 200

Jaki jest zakres stosowania normy PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane?
Odpowiedź: projektowanie konstrukcji drewnianych z drewna litego, klejonego warstwowo, płyt drewnopochodnych oraz łączników mechanicznych.

Co to jest klasa drewna i jakie klasy drewna litego określono w PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane oraz Az1:2001? Odpowiedź: wytrzymałość charakterystyczna na zginanie konstrukcyjnego litego: C18, C24, C30, C35, C40:: zmiany w załączniku:C18,C22,C27,C30,C35,C40 [N/mm2]

Z jakich gatunków drewna należy wykonywać wkładki, klocki, itp. drobne elementy konstrukcyjne według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane? Odpowiedź: należy wykonywać z drewna dębowego, akacjowego lub innego podobnie twardego.

Czy ocena wizualna jest wykorzystywana przy klasyfikacji wytrzymałościowej drewna? Odpowiedź: tak jest jedną z klasyfikacji.

Podaj graniczne wartości wilgotności drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne i na elementy klejone warstwowo według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Odpowiedź: nie większa niż 15 %.

Ile klas użytkowania konstrukcji drewnianych określa norma PN-B-03150:2000 oraz czym te klasy się charakteryzują? Odpowiedź: Norma określa 3 klasy użytkowania konstrukcji w zależności od wilgotności środowiska w jakim drewno pracuje.

W jakim celu, w normie PN-B-03150:2000 w części dotyczącej projektowania, wprowadzono system klas użytkowania konstrukcji drewnianych? Odpowiedź: określenie wartości wytrzymałościowych i określenie przemieszczeń w zadanych warunkach wilgotnościowych.

Wyjaśnij pojęcie klasy trwałości obciążeń, według PN-B-03150:2000 i podaj przykładowe obciążenia dla poszczególnych klas. Odpowiedź: jest to efekt stałego obciążenia działającego przez określony przedział czasu w okresie użytkowania konstrukcji, np. stałe – ciężar własny, długotrwałe – obciążenie magazynu, średniotrawałe – obciążenie użytkowe, krótkotrwałe – śnieg, wiatr, chwilowe – na skutek awarii.

Podaj minimalny wymiar przekroju poprzecznego elementu konstrukcji drewnianej w miejscach osłabionych wg normy PN-B-03150:2000. Odpowiedź: nie mniejszy niż 30mm, stanowić 50% grubości przy osłabieniach symetrycznych, oraz 60% grubości przy osłabieniach niesymetrycznych

Czy w obliczeniach statycznych słupów jednolitych, drewnianych, ściskanych należy uwzględnić wpływ wyboczenia powodowanego przez przypadkową krzywizną pręta? Odpowiedź: tak

W jaki sposób w normie PN-B-03150:2000 uwzględniono wpływ braku prostoliniowości elementów? Odpowiedź: zastosowano współczynniki dotyczące prostoliniowości elementów: z drewna litego c i z drewna klejonego χ

Podaj graniczne smukłości elementów ściskanych dla prętów jednolitych i dla prętów złożonych na podatnych łącznikach wg normy PN-B-03150:2000. Odpowiedź: pręty jednolite λc=150,pręty złożone na podatnych łącznikach λc=175. Przy obliczaniu długości obliczeniowej drewnianych elementów ściskanych stosowane są współczynniki długości wyboczeniowej. Podaj wartości współczynników: dla prętów o końcach sztywno zamocowanych w nieprzesuwnych podporach μ=0,70, dla prętów na obu końcach opartych przegubowo na podporach nieprzesuwnych μ=1,00, dla prętów jednym końcem sztywno zamocowanych w nieprzesuwnej podporze a drugim swobodnym μ=2,00

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było zastosować analizę statyczną uproszczoną dla dźwigarów drewnianych o siatce trójkątnej? Odpowiedź: obwiednia ustroju nie zawiera kątów wklęsłych, część powierzchni podparcia znajduje się pod węzłem podporowym, wysokość dźwigara przekracza 0,15 razy jego rozpiętość i 10 razy max wysokość pasa.

Podaj założenia analizy statycznej uproszczonej dla drewnianych dźwigarów kratowych. Odpowiedź:- wyznaczenie sił osiowych przy założeniu przegubowych węzłów
– momenty zginające w elementach jednoprzęsłowych przy założeniu, że węzły końcowe są przegubowe
– momenty zginające w elementach ciągłych przy założeniu swobodnego podparcia w każdym złączu
– redukcja o 10% momentów zginających w węzłach-uwzględnienie przemieszczeń i niepełnej sztywności węzłów

Ile wynosi wartość graniczna ugięć dla elementów drewnianych stropu nie tynkowanego i tynkowanego według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane? Odpowiedź: strop tynkowany –L/300 , strop nietynkowany- L/250

Ile powinna wynosić średnica gwoździ w elementach drewnianych złączy konstrukcyjnych według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane? Odpowiedź: 1/6 do 1/11 cieńszego elementu złącza

Ile powinna wynosić minimalna grubość elementów złączy ze stali, a ile ze sklejki według PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane? Odpowiedź: minimalna grubość nakładek lub wkładek stalowych w złączu wynosi 2mm, ze sklejki 8mm, z twardych płyt pilśniowych 5mm, z płyt wiórowych 10mm

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com