fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Koncepcje projektowe

Podstawowymi zasadami, które były ważne przy tworzeniu projektów były:

– oszczędne zużycie materiałów budowlanych,

– wykluczenie szeregu rozwiązań i metod, których realizacja nie była ekonomiczna, a były stosowane przy budowie zakładów w ubiegłym okresie.

Transport, układ obiektów i sieć instalacyjna są podporządkowane podstawowej charakterystyce zakładu cementowego (uprawnienia architektoniczne 2021). Rocznie przerabianych jest ok. 1,5 mln ton surowca, który odbywa długą drogę zanim stanie się gotowym produktem. W związku z tym w transporcie stosuje się skomplikowany układ przenośników, a suwnice czy transport pneumatyczny zapewniają największą elastyczność. Mowa o takich układach przenośników:

– surowców (wapień i iłolupek, żużel i węgiel),

– półproduktów (kamień pokruszony, szlam, żużel i węgiel, wysuszony i zmielony klinkier),

– produktu (cement luzem i workowany).

Plan generalny

Koncepcja architektoniczna

Zgodnie z koncepcją architektoniczną trzeba było przede wszystkim odkryć takie urządzenia, które nie będą potrzebować obsługi i mogą nie mieć obudowy. Idealne do tego są fragmenty suszarni węgla i żużlu. Bez konieczności projektowania ścian, dało radę osłonić kondygnacje obiektów, w których można dokonywać nadzoru okresowego w powietrzu. Chodzi tu głównie o komory kurzowe, młyny węgla czy magazyn materiałów ogniotrwałych. Ponadto zastosowane zostały ściany dwuwarstwowe. Jest to połączenie cegieł silikatowych oraz pianobetonowych płyt prefabrykowanych. Wykorzystano to w komorach kurzowych, suszarniach i młynowniach. Dodatkowo stropodachy wykonano z płyt pianobetonowych. Dzięki nim uzyskano idealną akustyczną izolację. Oprócz tego zamontowano dodatkowe urządzenia tłumiące i podkładki amortyzujące na młynach, co skutkowało obniżeniem poziomu hałasu (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Koncepcja konstrukcyjna

W koncepcji konstrukcyjnej podstawowym tworzywem jest żelbet, który przygotowywany jest na miejscu (Rw = 200 kG/cm2, stal Qr = 3600 kG/cm2). Ściany robi się z cegły silikatowej, którą uzupełnia się w bezokiennych miejscach. Konstrukcję nadbudówek umieszcza się wysoko. Wykonuje się ją ze stali i wykorzystuje się do tego prefabrykaty. Fundamenty są posadowione bezpośrednio na gruncie, palach lub studniach. Wszystko zależy od warunków geologiczno-inżynierskich. Zdarza się, że w podłożu gruntowym występuje skała wapienna, a w stropie są leje krasowe, których głębokość sięga nawet 20 m. Warstwa wierzchnia zbudowana jest z piasków i gliny (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane).

Do budowy fundamentów zużyto ok. 30% betonu, który był wykorzystany do budowy obiektów. W kierunku podłużnym stosuje się moduł 9 m. Jest to inne podejście w stosunku do wszystkich dotąd zbudowanych cementowni. Tam w kierunku podłużnym wykorzystano moduł 7,5 m. W kierunku poprzecznym postawiono na wykonanie bezmodułowe. Tyczy się to również wysokości. Nie zastosowano typowych elementów prefabrykowanych z tego względu, że każdy obiekt pełni inną funkcję. Na obiektach i elementach, które pozwalały na wykorzystanie prefabrykatów, zastosowano prefabrykaty z żelbetu. Mowa tu o m.in. rampach rozładowczych, magazynie worków, kilku dachach, jezdni podsuwnicowej i wszystkich ścianach oporowych. W pozostałych przypadkach wykorzystano typowe pianobetonowe płyty dachowe. Założono również jednakowe wymiary słupów oraz ujednolicono oszczędnościowe wiązary dachowe, elementy pomostów transportowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i schodów (nauka do uprawnień budowlanych).

Koncepcja budowlano – montażowa

Koncepcja budowlano – montażowa mówi o:

– wprowadzenia deskowań ślizgowych hydraulicznie podnoszonych oraz deskowań przestawnych i przesuwnych,

– prefabrykacji zbrojenia dla głównych elementów nośnych,

– typizacji wymiarów słupów i belek, w celu wprowadzenia inwentaryzowanych deskowań drewnianych,

– produkcji betonu w betoniarniach z automatycznym dozowaniem wagowym.

Na skutek tego, że uwzględniono te założenia uzyskano:

– zwiększenie mechanizacji robót,

– zmniejszenie ich pracochłonności,

– oszczędność deficytowego drewna.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com