fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ogólna koncepcja architektoniczna hali

Architekt razem z technologiem współpracują ze sobą, żeby stworzyć ogólną koncepcję architektoniczną hali (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne). W sytuacji, kiedy taka współpraca nie jest możliwa, to architekt w pierwszej kolejności powinien poznać treść wykonanego projektu technologicznego. Następnie powinien wypowiedzieć się odnośnie celowości rozwiązań technologicznych pod kątem widzenia architektury. Jeżeli byłaby taka konieczność, to w porozumieniu z technologiem powinien uporządkować bądź zmienić projekt technologiczny.

Koncepcja architektoniczna hali
Koncepcja architektoniczna hali

Celowość ekonomiczna

Istnieje wiele kryteriów celowości ekonomicznej. Nie jest to tylko koszt realizacji przedsięwzięcia czy szybkość amortyzacji. W zakresie surowców podstawowych występują mniejsze lub większe deficyty materiałowe. Jest to wywołane szybkim rozwojem wszystkich gałęzi gospodarki narodowej oraz koniecznością zaspokojenia różnych potrzeb. Okolicznością bardziej miarodajną niż cena rynkowa surowca jest brak tego surowca na rynku. Dotyczy to w szczególności stopnia nasilenia tego stanu.

Wybierając materiał konstrukcyjny konieczne jest, żeby uwzględnić powyższe okoliczności (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne). Dodatkowo powinno się dostosować do sytuacji na rynku materiałów budowlanych, która aktualnie panuje. Oprócz tego powinno się dokładnie zapoznać z przepisami oraz postanowieniami, które dotyczą danej dziedziny i znajdują się w:

– uchwałach Prezydium Rady Ministrów,

– Zarządzeniach Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Budownictwa Przemysłowego.

Należy również chcieć oszczędzić siły robocze. Dotyczy to zwłaszcza postulatu racjonalnego gospodarowania szczupłymi kadrami wysoko wykwalifikowanych rzemieślników budowlanych. W związku z tym powinno się unikać tworzenia konstrukcji, które wymagają dużo pracy. Dotyczy to przede wszystkim takich budów, których wykonanie będzie uzależnione od udziału dużej ilości pracowników, którzy są wysoko wykwalifikowani. Mowa tu i o konstrukcjach przekrycia, i o konstrukcjach ścian, gdzie w pierwszej kolejności należy stosować elementy prefabrykowane, a nie materiały tradycyjne.

Na ekonomiczną stronę przedsięwzięcia wpływa również przewidziane tempo realizacji budowy. Należy to wziąć pod uwagę w momencie wyboru odpowiedniej konstrukcji oraz materiału konstrukcyjnego. Dodatkowo trzeba wziąć również pod uwagę to, jaka sytuacja aktualnie panuje na rynku materiałów budowlanych (uprawnienia architektoniczne). W momencie, kiedy będą jakieś braki, to może to rzutować na spowolnienie czy zahamowanie tempa robót, a nawet może generować kosztowne przestoje na budowie.

Historia socjalistycznego budownictwa

Historia socjalistycznego budownictwa nie jest zbyt długa, żeby można było sformułować ogólne zasady architektonicznego projektowania w tym zakresie. Jednak na skutek obserwacji w budynkach parterowych hal produkcyjnych, można wysnuć kilka wskazówek.

Przede wszystkim ważne jest, żeby uzyskać wrażenie lekkości i całego budynku, jak i w jego częściach czy detalach. Jest to oznaka postępu w budownictwie. Powinno to znaleźć swoje odzwierciedlenie w architekturze, w tym w architekturze przemysłowej. Właśnie w tym przypadku walczy się z ciężkością form i przytłaczającym oddziaływaniem dużych brył budynków.

Następnie należy zwrócić uwagę na kontrast pomiędzy lekkością nowoczesnych konstrukcji przekrycia a ciężkimi ścianami w momencie wykonywania ścian zewnętrznych z materiałów tradycyjnych. Jest to czynnik, który oddziałuje na kompozycję architektoniczną. Zadaniem pracowników jest wyzyskanie go w odpowiedni sposób.

W momencie wyboru żelbetowej bądź stalo-ceramicznej konstrukcji przekrycia lub żelbetowe konstrukcji kratowej przekrycia, w pierwszej kolejności należy zdecydować się na konstrukcje sklepione. Ma ona bardziej tektoniczny charakter niż konstrukcja żelbetowa kratowa. Dodatkowo można ją traktować jako namiastkę analogicznych konstrukcji stalowych lub drewnianych (egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com