fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zgodnie z klasyfikacją techniczną dróg w Polsce wyróżnia się pięć klas (nauka do uprawnień budowlanych). Drogami samochodowymi są drogi I, II, III, IV i V klasy technicznej. Ich wymiary są zgodne z założeniami techniczno-ruchowymi. Wynikają one z przyjęcia właściwej szybkości projektowej oraz wymaganej przepustowości drogi.

Klasy dróg
Klasy dróg

Przepustowość drogi to największa liczba pojazdów, która może przejechać przez określony przekrój poprzeczny drogi w ciągu godziny w optymalnych warunkach drogowych i ruchowych. Szybkość projektowa to odpowiednia szybkość poruszania się pojazdów. Przewiduje się ją dla każdej z klas dróg z jednoczesnym uwzględnieniem rzeźby terenu. Jest ona podstawą do tego, żeby ustalić geometryczne oraz techniczne wymiary drogi w planie oraz w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Drogi I oraz II klasy

Drogi I i II klasy noszą nazwę autostrad i magistrali. Są one drogami szybkiego ruchu. Dzięki nim łączą się ze sobą istotne ważne okręgi gospodarcze i przemysłowe oraz większe zespoły miejskie. Należy je tak wybudować, żeby przebiegały jak najkrótszą trasą. Ważne jest to, żeby zachować warunki ekonomiczne oraz omijać miejscowości, które są słabiej zaludnione, czyli poniżej  tys. mieszkańców. Jeżeli jest to uzasadnione ruchem docelowym, to mogą być one włączone do sieci ulic miejskich typu ekspresowego E lub pospiesznego P.

Droga I klasy jest przeznaczona do szybkiego ruchu. Tylko pojazdy samochodowe mogą się nią poruszać. Posiada osobne jezdnie dla każdego kierunku ruchu. Jezdnie kierunkowe mogą być na tej samej koronie drogi. Mogą one być również odrębnymi, oddalonymi od siebie ciągami komunikacyjnymi.

Powyższe drogi charakteryzują się:

– pełną izolacją od zabudowy,

– skrzyżowaniami z drogami wszystkich środków komunikacji w różnych poziomach,

– ograniczoną liczbą włączeń ruchu do drogi (co 10-30 km).

Dzięki temu na autostradzie można jechać z dużą prędkością i jednocześnie można zachować pełne bezpieczeństwo ruchu.

Droga II klasy technicznej to magistrala (program uprawnienia budowlane). Przeznaczona jest do szybkiego ruchu, który charakteryzuje się jednak mniejszym natężeniu. Z tego tez powodu buduje się ją jako jednojezdniową, dwukierunkową, dwupasową. Wyjątkiem jest typ, który stosuje się w terenach podmiejskich – może mieć on trzy pasma ruchu.

Skrzyżowanie magistrali z koleją lub linią tramwajową powinno przebiegać w różnych poziomach. W przypadku skrzyżowania z innymi drogami może się łączyć w poziomie jako skrzyżowanie bezkolizyjne.

Drogi III, IV i V klasy

Drogi III, IV i V klasy technicznej to drogi samochodowe normalnego typu, które są przeznaczone do ruchu mieszanego. Można je włączyć do sieci ulic miejskich ruchu normalnego N lub wolnego W. Wyjątkiem są drogi klasy III, które są przedłużeniem ulic ruchu przyspieszonego P (programy do uprawnień budowlanych).

Charakterystyka poszczególnych klas:

a) drogi samochodowe III klasy:

– drogi o jednej jezdni dwukierunkowej dwupasowej,

– trzy lub cztery pasma ruchu mogą występować na odcinkach podmiejskich w zależności od przewidywanego natężenia ruchu,

– przeznaczone do obsługi transportowej poszczególnych regionów kraju,

– omijają miejscowości, które mają mniej niż 10 tys. mieszkańców,

– skrzyżowania są dwupoziomowe, jednopoziomowe o wydzielonych pasmach ruchu są możliwe z innymi drogami,

– te drogi oraz drogi klasy I oraz II są podstawową siecią dróg samochodowych,

b) drogi samochodowe IV klasy:

– przeznaczone do ruchu mieszanego, miejscowego,

– łączą miasta i osiedla,

– mogą omijać małe jednostki osadnicze, ale jednocześnie powinny pozwolić na ruch bezpośredni do głównych ulic tych osiedli,

c) drogi V klasy:

– przeznaczone dla ruchu lokalnego, który charakteryzuje się małym natężeniem i przewagą ruchu konnego,

– łączą wsie i osiedla z miastami i pomiędzy sobą (nauka do uprawnień architektonicznych).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com