fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jakie kierunki pokrewne do poszczególnych specjalności

Załącznik do rozporządzenia nr 2 w sprawie przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa wprost zakres kształcenia. Aby starać się o uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach określono podział na kierunki studiów pokrewne i odpowiednie. Kierunek odpowiedni to ten, z którego samej nazwy wynika zakres specjalności. Pozwala na zdobycie uprawnień bez ograniczeń. Natomiast kierunek pokrewny nie daje możliwości nieograniczonych uprawnień. Można je nabyć w różnych specjalnościach ale z ograniczeniem.

Kierunek studiów do specjalności

Mając dyplom ukończenia studiów w zakresie budownictwa można się starać o specjalność architektoniczną w zakresie ograniczonym. Dlatego też względem specjalności architektonicznej budownictwo jest kierunkiem pokrewnym. Budownictwo będzie kierunkiem pokrewnym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych czy wodociągowych i kanalizacyjnych. Podobnie jak architektura, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska czy melioracja są kierunkami pokrewnymi względem specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Studiując automatykę i robotykę, elektroenergetykę odpowiada specjalność inżynieryjno kolejowa w zakresie sterowania ruchem.

Specjalności typu elektronicznego

Studia w zakresie energetyki, elektroniki szeroko pojętej jako elektronika i telekomunikacja, elektryczny transport szynowy, automatyka, miernictwo elektryczne, programowanie sterowników i transport. Te kierunki są otwierają dalsze możliwości do rozwoju, aby móc zabezpieczać ruch pociągów oraz sterować ruchem. Reasumując, możliwości kształcenia są ogromne. Nawet gdy po ukończeniu na przykład budownictwa, stwierdzimy, że lepsza byłaby architektura nie wyklucza to nas z uprawnień budowlanych. Są to kierunki pokrewne, które również umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.