fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Istotnie w celu zwiększenia dostępności do uprawnień został wprowadzony podział na kierunki studiów (nauka do uprawnień budowlanych). I tak dzielą się one na odpowiednie oraz pokrewne dla wybranych specjalności uprawnień budowlanych. Wśród kierunków pokrewnych, inaczej uniwersalnych można wyróżnić na przykład budownictwo. Ukończenie tego kierunku umożliwia staranie się o uprawnienia w różnych specjalnościach. Jednak zazwyczaj są to uprawnienia w ograniczonym zakresie. Natomiast odpowiednie kierunki studiów wiążą się z daną specjalnością o otwierają furtkę do zdobycia uprawnień bez ograniczeń. Bezsprzecznie najodpowiedniejszym przykładem są tutaj uprawnienia architektoniczne. Dla nich kierunkiem odpowiednim jest architektura, a pokrewnym – budownictwo (program uprawnienia budowlane).

Wybór kierunku studiów

W związku z przedstawionymi powyżej informacjami warto na etapie podejmowania decyzji o wyborze studiów określić swoje oczekiwania. Oczywiście kierunki studiów odpowiednich dla poszczególnych specjalności są dostępne w załączniku nr 2 do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zestawienie kierunków studiów

Z pewnością warto zaznajomić się z kierunkami studiów, które są odpowiednie dla danej specjalności (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Dlatego też przygotowane zestawienie będzie pomocne dla wszystkich, którzy stoją właśnie przed wyborem na studia. Podział we wspomnianym powyżej Rozporządzeniu przedstawia się następująco: specjalność inżynieryjna drogowa – kierunek studiów w zakresie budownictwa. Natomiast dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunki studiów w zakresie transportu lub budownictwa. Kolejna to specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunki studiów w zakresie elektrotechniki lub transportu. Z kolei specjalność architektoniczna – kierunek studiów architektura lub architektura i urbanistyka. Zaś dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej – kierunek studiów w zakresie budownictwa. W przypadku specjalności inżynieryjnej mostowej – kierunek studiów w zakresie budownictwa (egzamin na uprawnienia budowlane).

Pozostałe zestawienia

Godnym uwagi jest fakt, że kandydat na studia ma do wyboru szeroki zakres możliwości. Jeżeli zatem zdecydował już, jakie uprawienia go interesują może wybrać również jedno z kolejnych zestawień (program egzamin uprawnienia 2019). Dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – kierunki studiów w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, melioracji, budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego oraz inżynierii środowiska. Z kolei specjalność inżynieryjna wyburzeniowa – kierunki studiów w zakresie budownictwa, górnictwa lub geologii oraz inżynierii wojskowej. Natomiast specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – kierunki studiów w zakresie telekomunikacji, elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, miernictwa elektrycznego i telekomunikacji. Kolejna specjalność instalacyjna sanitarna – kierunki energetyka, inżynieria środowiska, inżyniera naftowa lub gazownicza, wiertnictwo nafty i gazu. A zestawienie zamknijmy specjalnością instalacyjną elektryczną – kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.