fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kąt skrzyżowania mostu

Kąt skrzyżowania mostu to kąt ostry, który jest mierzony w rzucie poziomym i znajduje się pomiędzy osią drogi, która przechodzi przez most a osią przeszkody. Oś drogi, która prowadzi przez most powinna pokrywać się z osią podłużną konstrukcji (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Podpory mostów powinny być umiejscowione:

– prostopadle do kierunku drogi, która przechodzi przez most lub

– ustawiona równolegle do przepływu wody.

W zależności od kąta skrzyżowania mostu z daną przeszkodą mówi się o:

– mostach prostych,

– mostach skośnych.

Kąt skrzyżowania mostu
Kąt skrzyżowania mostu

Projektując trasę drogową należy także dążyć do tego, żeby można było prostopadle przekroczyć przeszkody poprzez zastosowanie mostów i wiaduktów prostych.

Czasami, dla ostrych skrzyżowań dwupoziomowych powstają mosty proste, które powinny mieć wydłużone przęsła. Jednocześnie charakteryzują się one:

– oszczędniejszymi podporami,

– prostszą konstrukcją mostu.

Niweletę mostów i wiaduktów powinno się dopasować do niwelety drogi.

Podstawowe wymiary mostów

Do podstawowych wymiarów mostów zalicza się przede wszystkim:

– rozpiętość teoretyczną,

– rozpiętość w świetle,

– wysokość ustrojową mostu (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Rozpiętością teoretyczną Z jest odległość pozioma, którą mierzy się pomiędzy punktami podparcia przęsła (osiami łożysk).

Rozpiętość w świetle ls bądź światło mostu to odległość, która znajduje się pomiędzy ścianami licowymi przyczółków mostu. Mierzy się ją na poziomie miarodajnej wielkiej wody i zmniejsza się ją o sumaryczną grubość wszystkich filarów, które znajdują się na tym samym poziomie. Światło mostu mierzy się prostopadle do osi cieku.

Wysokością konstrukcyjną mostu jest pionowa odległość, która znajduje się pomiędzy spodem konstrukcji a górną nawierzchnią jezdni.

Skrajnia budowli

Skrajnia budowli to powierzchnia, która jest prostopadła do kierunku ruchu na obiekcie mostowym bądź na przekraczającej przeszkodzie. Obrysem takiej skrajni jest rzut prostokątny krawędzi budowli, która jest najbardziej zbliżona do właściwej skrajni ruchu.

Z kolei skrajnią ruchu jest umowna powierzchnia, która jest prostopadła do kierunku ruchu, np.:

– drogowego,

– kolejowego,

– żeglowego,

– pieszego.

Pozwala ona na swobodne poruszanie się zarówno pojazdów, jak i pieszych. W wymiarach skrajni ruchu uwzględnia się:

– najbardziej niekorzystne rodzaje pojazdów,

– największe wymiary pojazdów, które dopuszcza się do ruchu.

Szerokość użytkowa obiektu mostowego to szerokość skrajni budowli na obiekcie mostowym. Mierzy się ją w poziomie jezdni i chodników (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Nośność mostu

Nośnością obiektu mostowego nazywa się zdolność do przenoszenia przez obiekt obciążeń użytkowych, które mają wielkości, które są ustalone odpowiednimi przepisami. Dodatkowo nie powoduje to uszkodzeń bądź za dużych odkształceń budowli.

Wymiary podpór i konstrukcji nośnej obiektu mostowego powinny:

– być ustalone zgonie z podstawowymi obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi,

– zapewnić wymaganą nośność obiektu mostowego.

Most buduje się z trzech elementów. Są to:

– podpory,

– przęsła z pomostem i nawierzchnią,

– łożyska.

Wyróżnia się także dwa rodzaje podpór. Są to:

– podpory pośrednie, czyli filary, które nazywa się jarzmami w konstrukcji drewnianej,

– podpory skrajne, których zadaniem jest zakończenie nasypów, które nazywa się przyczółkami (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com