fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawilgocenie budynku

Budynek będzie bardziej zawilgocony w momencie, kiedy woda gruntowa jest lub bywa okresowo powyżej poziomu posadowienia fundamentów (uprawnienia budowlane 2021). Wówczas może dojść i do podsiąkania w murach, i do parowania wody nad podłogą. Izolacja pozioma na ścianach wykonywana jest w sposób, który był wcześniej opisany. W przypadku gruntu pod podłogą należy:

1) wykonać podłoże betonowe,

2) ułożyć powłokę izolacyjną z lepiku asfaltowego.

Izolacje

Kiedy nie trzeba wykonywać powłoki izolacyjnej? W momencie, kiedy na warstwie gruzu lub piasku ułożona jest warstwa szczelnego betonu z dodatkiem środka uszczelniającego. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że należy wentylować przestrzeń, która znajduje się pod podłogą. W związku z tym w murach fundamentowych montowane są sączki drenarskie. Zasłania się je z jednej strony siatką drucianą. W trakcie zimy zaleca się, żeby zatykać sączki, żeby nie doszło do zbytniego oziębienia budynku.

Izolacja pionowa

Jeżeli chodzi o budynki, które są podpiwniczone, to rodzaj izolacji jest zależny przede wszystkim od położenia najwyższego poziomu zwierciadła wody gruntowej. W momencie, kiedy budynek znajduje się na gruncie, który łatwo przepuszcza wodę (np. piasek), a woda gruntowa jest sporo poniżej spodu fundamentów, to izolacja wodoszczelna powinna się znaleźć:

– pod stropem nad piwnicami,

– powyżej terenu.

W piwnicach takich budynków mogą był wyłącznie pomieszczenia, dla których szkodliwe nie będzie okresowe zawilgocenie ścian. Izolacja pionowa jest konieczna wtedy, kiedy nie może dojść do zawilgocenia ścian (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Taką izolacją może być:

– warstwa zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3 i grubości ok. 2 cm z domieszką środka wodoszczelnego,

– warstwa zaprawy gliniano-cementowej o tej samej grubości jak w przypadku zaprawy cementowej,

– powłoka z warstwy lepiku, którą nakłada się na warstwę zaprawy cementowo-wapiennej.

Izolacja pozioma w podłodze jest niezbędna wtedy, kiedy:

– poziom wody gruntowej znajduje się bezpośrednio pod fundamentami,

– budynek znajduje się na gruntach nieprzepuszczalnych.

Izolacja pozioma

Izolację poziomą może być wykonana z:

– warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3 oraz grubości 3 cm, która ułożona będzie na podłożu betonowym (15 cm grubości),

– podwójnej powłoki asfaltowej, na której układa się posadzkę z płytek klinkierowych lub terakotowych, warstwę zaprawy wodoszczelnej o grubości 3 cm lub warstwę asfaltu lanego grubości 2-3 cm

W przypadku budynku, który jest na gruntach spoistych, należy wykonać dylatację pomiędzy podłogą i ścianą. Powinna mieć ona szerokość między 1 a 1,5 cm. Jest ona niezbędna z powodu różnego osiadania bardziej i mniej obciążonej podłogi. Należy taką szczelinę odpowiednio zabezpieczyć (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Izolację tego typu można stosować także tam, gdzie woda gruntowa jest powyżej poziomu podłogi piwnic, ale w sytuacji, kiedy jej poziom zostanie sztucznie obniżony. W związku z tym wzdłuż ścian budynków układane są sączki drenarskie. Mają one spad 5% w kierunku odpływu. Woda sprowadzana jest do studzienki zbiorczej ze studzienek przepływowych. Obok powinna znajdować się studzienka z pompą, która jest zaopatrzona w pływak. Woda, która napływa unosi ten pływak. Jego zadaniem jest uruchomienie pompy. W momencie, kiedy poziom wody się obniży, to pompa wyłącza się automatycznie.

Odpompowana woda powinna by odprowadzona jak najdalej to możliwe od budynku. Należy to wykonać rowem lub rurociągiem.

Nie powinno się układać sączków poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Pozwoli to uniknąć porywania przez wodę drobnych cząstek gruntu i jego rozluźnienia. Gdyby doszło do rozluźnienia gruntu mogłoby dojść do nierównomiernego osiadania fundamentów i spękania budynku.

Powyższe sposoby wykonania izolacji stosuje się przede wszystkim po to, żeby zabezpieczyć nowe budynki. Może dojść do tego, że będzie niezbędna zmiana znaczenia pomieszczeń piwnicznych w budynkach, które już istnieją. Wówczas wykonanie izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz jest ciężkie do wykonania i należy to zrobić wewnątrz budynku (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com