fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grunt przepuszczalny

Jeśli woda w gruncie występuje poniżej poziomu posadzki oraz grunt rodzimy i nasypowy (w wykopie przy ścianach fundamentowych) są przepuszczalne (np. piaski średnio- i gruboziarniste lub żwiry), to woda opadowa będzie łatwo wsiąkała i nie będzie gromadziła się przy ścianach budynku jako woda zaskórna. Warstwy poziome izolacji w podłodze i ścianach wykonuje się typu średniego, a warstwy pionowe na zewnętrznych powierzchniach ścian – typu lekkiego.

Izolację poziomą podłogi wykonuje się zwykle na podłożu betonowym grubości 10÷15 cm, z dwóch warstw papy przyklejonych do podkładu i sklejonych między sobą lepikiem lub jednej warstwy folii (izolacja typu średniego). W pomieszczeniach mieszkalnych nie zaleca się stosowania papy, ze względu na zawartość substancji lotnych.

Oprócz izolacji podłogi konieczne jest także wykonanie izolacji poziomej w ścianach zewnętrznych. Pierwsza warstwa tej izolacji układana jest na ławach fundamentowych. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie jej w tym samym poziomie co izolacja pozioma posadzki, ze względu na możliwość szczelnego połączenia obu izolacji. Drugą warstwę izolacji wykonuje się pod stropem parteru i co najmniej 30 cm nad powierzchnią terenu. Jej zadaniem jest ochrona ścian kondygnacji nadziemnych przed zawilgoceniem na skutek kapilarnego podciągania wilgoci.

Izolacja pozioma musi być również wykonana na ścianach fundamentowych w budynkach niepodpiwniczonych. Powinna być ona ułożona poniżej poziomu posadzki parteru, na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem.

Izolacja pionowa ścian powinna znajdować się na ich zewnętrznej powierzchni. Izolacja typu lekkiego może być wykonana w postaci szczelnej wyprawy cementowej grubości ok. 2 cm lub powłoki asfaltowej, naniesionej podwójną warstwą na powierzchnię ścian, wyrównaną wcześniej wyprawą cementowo-wapienną i zagruntowaną roztworem lub emulsją asfaltową. Ponieważ izolacje z mas powłokowych są mało odporne na uszkodzenia, zalecane jest ich zabezpieczenie w gruncie folią wytłaczaną, układaną wytłoczeniami w kierunku ściany i wywiniętą na ławę fundamentową.

Izolacje pionowe ścian powinny być wyprowadzone co najmniej 50 cm ponad poziom terenu i zabezpieczone przed przenikaniem wód opadowych (np. listwami z tworzyw sztucznych). Powierzchnię ściany na tej wysokości należy wykończyć okładziną odporną na działanie wody, taką jak tynk wodoszczelny, płytki klinkierowe lub kamienne. Tak wykonany cokół wodoszczelny zabezpiecza przed zawilgoceniem rozpryskującą się wodą deszczową oraz zalegającym śniegiem.

 

Grunt średnio- i małoprzepuszczalny

Jeśli woda w gruncie występuje poniżej poziomu posadzki oraz grunt wokół budynku jest średnio- lub małoprzepuszczalny (np. piasek pylasty i gliniasty), woda opadowa będzie łatwo wsiąkała w grunt nasypowy i znacznie trudniej w grunt rodzimy. W takiej sytuacji odpływ wody od budynku może być utrudniony. Zalecane jest wtedy stosowanie izolacji typu średniego zarówno w podłodze jak i na ścianach, np. z dwóch warstw papy na lepiku.

Izolacja ta powinna być chroniona w gruncie przed uszkodzeniami mechanicznymi ścianką o grubości ½ cegły, wymurowaną na odsadzce fundamentu lub tłoczoną membraną izolacyjną z polietylenu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com