fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym jest inżynieria lądowa?

Inżynieria lądowa to dziedzina nauki, która znajduje swoje miejsce na wielu płaszczyznach życia, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Dziedzina ta polega na wznoszeniu wszelkich obiektów budowlanych, w tym obiektów kubaturowych, mostów, dróg, kanałów, zbiorników, zapór i innych. W skład tej dyscypliny naukowej wchodzą również wszelkie prace temu towarzyszące, czyli projektowanie, nadzór i utrzymanie obiektów. Inżynieria lądowa prężnie rozwija się przez tysiąclecia. Konieczność przynależności do pewnej ziemi i do danego społeczeństwa kształtuje obszar w jakim mieszkamy. To generuje rozwój tej właśnie dyscypliny. Powstają coraz to nowsze materiały budowlane, które stale ulegają modyfikacjom. Technologie budowlane, wykorzystywane do wznoszenia obiektów również są ulepszane. Ponadto nawet praca projektantów w każdej branży staje się łatwiejsza dzięki powstawaniu coraz to nowszego oprogramowania komputerowego i innych narzędzi.

inżynieria lądowa
inżynieria lądowa

Jaki jest podział inżynierii lądowej?

Państwa wchodzące w skład Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podzieliły inżynierię lądową na następujące działy:

  • – inżynieria lądowa,
  • – inżynieria architektury,
  • – inżynieria budowlane,
  • – inżynieria miejska,
  • – inżynieria strukturalna,
  • – inżynieria transportu.

 

Inżynieria lądowa w historii

Odkąd ludzkość porzuciła koczowniczy tryb życia zaczęła rozwijać się inżynieria lądowa. Ludzie zamieszkujący dany teren zaczęli się z nim oswajać i traktować jako swój stały dom. To sprawiło, że coraz większą wagę przywiązywali do swojego otoczenia. Zaczęli dbać o nie i kreować obiekty do codziennego życia i wykonywania codziennych czynności. Zaczęły postawać pierwsze budowle. Już przed naszą erą powstawały sławne obiekty takie jak mur chiński czy egipskie piramidy. Nie znano wówczas samego pojęcia „inżynieria lądowa”, ale stosowano je w praktyce. Wzmianki o inżynierii lądowej pojawiają sie dopiero na przełomie XVII i XIX wieku.

 

Edukacja inżynierów

Edukacja inżynierów w Polsce odbywa się na etapie technikum lub na studiach. Studia podzielone są na dwie części. Pierwsza z nich są to studia inżynierskie, po których kandydat otrzymuje tytuł inżyniera. Druga natomiast to studia magisterskie które zakończone są uzyskaniem tytułu magistra. Studenci chętnie wybierają ten kierunek ze względów praktycznych. Na rynku pracy jest zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Kierunkiem wiodącym w inżynierii lądowej jest budownictwo, ale można tu wyróżnić też architekturę, inżynierię sanitarną, geotechnikę, inżynierię produkcji budowlanej itp.

Zainspirował Cię ten temat? Sprawdź więcej na temat inżynierii i studiów:

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/inzynier-budowy/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/inzynier-budownictwa/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/zdobyc-uprawnienia-budowlane/

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com