fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Inżynier geotechnik-w jaki sposób uzyskać uprawnienia budowlane?

Inżynier geotechnik jest specjalistą, który przygotowuje dokumentację geotechniczną. Dokumentacja ta przygotowana jest na podstawie badań w terenie, powinna być uzupełniona badaniami laboratoryjnymi. Inżynier geotechnik przygotowuje mapy z zaznaczonymi miejscami badań, przekrojem geotechnicznych odwiertów. Umieszcza też informacje o poziomie wody gruntowej, w części tekstowej. Zawarte są w niej też wnioski z badań i zaleceń dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku. Istnieje konieczność wykonywania opinii geotechnicznych dla wielu budynków budowlanych, dlatego też zawód ten jest bardzo istotny. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Inżynier geotechnik
Inżynier geotechnik

Geotechnik musi poruszać się sprawnie w tematyce gruntoznawstwa, geologii, mechaniki gruntów, musi posiadać odpowiednie uprawnienia, by wypełnić ten zawód.

Inżynier geotechnik zajmuje się mierzeniem i przedstawieniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Warunki te przedstawia się w formie dokumentacji. Obejmuje ona badania podłoża gruntowego, opis projektu geotechnicznego, opinię geotechniczną.

Geotechnik z uprawnieniem budowlanym inżynierskimi może dokonywać badań i wystawiać ekspertyzy geotechniczne, w przypadku budynków pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Odpowiednie wykształcenie drogą do uzyskania uprawnień budowlanych

Istotnej jest odpowiednie wykształcenie, a więc wybranie kierunku, który umożliwi uzyskanie uprawnień budowlanych, jest to przede wszystkim budownictwo i konieczne jest w tej sytuacji zdobycie przynajmniej tytuł magistra. Osoby, które ukończyły licencjat lub drugi stopień studiów na kierunku inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka lub pokrewne mogą ubiegać się o uprawnienia ograniczone. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Oprócz studiów, ważna jest praktyka, która polega na tworzeniu projektów, do pełnienia funkcji technicznych pod kierunkiem osoby posiadającej właściwe uprawnienia.

Ostatnim elementem jest przejście procesu kwalifikacji, jak również zdanie egzaminów na uprawnienia do samodzielnej pracy w specjalizacji techniczno-budowlanych, którego organizatorem jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

(testy uprawnienia architektoniczne)

 

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com