fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia elektryczne pytania na egzamin ustny

uprawnienia elektryczne pytania
uprawnienia elektryczne pytania

Jaki system ochrony przeciwporażeniowej ma zapewnić bezpieczeństwo w instalacji na placu budowy? Odpowiedź: za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.

Jaki stopień ochrony ma mieć wyposażenie stałe, sprzęt i osprzęt instalacyjny na placu budowy? Odpowiedź: co najmniej IP44

Gdzie powinny być zainstalowane gniazdka wtyczkowe na placu budowy? Odpowiedź: wewnątrz rozdzielnic lub na zewnętrznych ścianach tych rozdzielnic

Jaką ochronę zapewniającą bezpieczeństwo należy stosować dla układów IT? Odpowiedź: należy zastosować kontrolę doziemienia.

Czy jeden teren budowy może być zasilany z kilku źródeł zasilania? Odpowiedź: może być, w tym z prądnic stacjonarnych i przewoźnch.

Ile powinno wynosić dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL na placu budowy? Odpowiedź: 25V prądu przemiennego lub 60V prądu stałego.

W jaki sposób powinny być chronione gniazda wtyczkowe zainstalowane na placu budowy? Odpowiedź: za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym natężeniu prądu zadziałania do 30mA.

Czy gniazda wtyczkowe na placu budowy mogą być zasilane z obwodów separacyjnych? Odpowiedź: tak, gdy każde gniazdo jest zasilane z osobnego transformatora sweparacyjnego.

W celu uniknięcia uszkodzeń w jakich miejscach na placu budowy nie należy układać kabli i przewodów? Odpowiedź: nie powinny być układane w miejscach przejść lub przejazdów.

Jakie urządzenia powinny się znajdować w każdym obwodzie zasilającym i odbiorczym? Odpowiedź: urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

Gdzie powinno się znajdować urządzenie, które w razie zagrożenia awaryjnie odłączy wszystkie przewody czynne? Odpowiedź: w miejscu zasilania wszystkich odbiorników.

W jaki sposób powinno być wykonane zasilanie urządzeń elektrycznych na placu budowy, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową? Odpowiedź: za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.

Połączenia wyrównawcze w obiekcie budowlanym – rodzaje, przeznaczenie, wykonanie. Odpowiedź: W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny zacisk uziemiający, do których należy podłączyć przewody uziemiające, przewody ochronne, połączenia wyrównawcze główne, przewody uziemień funkcjonalnych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com