fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Instalacja gazowa w budynkach

Instalację gazową definiuje się jako układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi. Możemy wyróżnić instalację wewnętrzną i zewnętrzną.

instalacja gazowa
instalacja gazowa

Instalacja zewnętrzna

Instalację zewnętrzną prowadzi się od kurka głównego do elewacji budynku. Wykonuje się ją z rur stalowych spawanych prowadzonych na głębokości 1 metra. Przy wyjściu z ziemi może być zakończona zaworem odcinającym umieszczonym na ścianie zewnętrznej budynku.

Instalacja wewnętrzna

Instalacja wewnętrzna jest wykonana z rur stalowych gwintowanych (uszczelnionych w miejscach połączeń) lub z rur miedzianych lutowanych. Musi być solidnie oraz trwale wykonana, materiał z którego jest wykonana musi być atestowany oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa. (program z aktami prawnymi na uprawnienia budowlane)

Instalacja gazowa zaczyna się od przyłącza. Za nim znajduje się kurek główny, który umożliwia odcięcie gazu. Umieszcza się go w szafce gazowej, w której znajdują się również reduktor ciśnienia oraz gazomierz. Reduktor obniża ciśnienie w sieci gazowej do poziomu odpowiedniego do zasilenia odbiorników domowych, czyli 5 kPa. Gazomierz  montuje się na klatkach schodowych, szybach wentylowanych, przedpokojach, kuchniach, lecz zabronione jest umieszczanie go w łazienkach i pomieszczeniach mieszkalnych ze względu na panującą tam wilgoć. akty prawne w segregatorze.

Poziome przewody instalacji na gaz ziemny (rury) należy poprowadzić zachowując odległość co najmniej 10 cm od przewodów innych instalacji. W miejscach krzyżowania się z przewodami innych instalacji zachowuje się odległość 2 cm. Na kondygnacjach naziemnych przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych osłoniętych nieszczelnym ekranem, czyli np. płytą-kartonowo gipsową. Do zabezpieczenia przejścia instalacji przez ścianę stosuje się rurę osłonową o większej średnicy.

Wykonanie instalacji gazowej

Przed wykonaniem instalacji gazowej musimy złożyć do dystrybutora gazu ziemnego wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Następnie podpisuje się umowę przyłączeniową do sieci gazowej. W umowie tej jest określa się termin rozpoczęcia odbioru gazu i do tego czasu powinniśmy przygotować instalację wewnętrzną. Aby wykonać wewnętrzną instalację gazową, należy uzyskać pozwolenie na budowę. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, warto przedstawić projekt wykonany przez wykwalifikowanego projektanta oraz pozytywną opinię kominiarską świadczącą o sprawności wentylacji, a także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością i mapę poglądową. (wiadomości podstawowe o egzaminie na uprawnienia)

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji oraz po otrzymaniu Dziennika Budowy zlecamy prace uprawnionemu wykonawcy. Firma wykonawcza instaluje podejście pod gazomierz, a każdy etap budowy nadzoruje i wprowadza do Dziennika Budowy kierownik budowy. Na koniec wykonuje się próbę szczelności oraz sprawdza się sprawność działania przewodów kominowych i wentylacji. Zakończenie prac zgłasza się do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Odbiór kończy się podpisaniem kompleksowej umowy z dostawcą paliwa gazowego, a podanie gazu następuje po okazaniu wymaganych dokumentów powykonawczych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com