fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru budowlanego jest niezwykle ważnym i odpowiedzialnym zawodem. Jego obowiązki w pracy opierają się przede wszystkim na reprezentowaniu interesów inwestora danego przedsięwzięcia budowlanego. Aby móc pełnić tę funkcję, należy obligatoryjnie nabyć uprawnienia budowlane. Dzięki temu, inspektor nadzoru inwestorskiego może pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie. (testy uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane zdobywa się poprzez podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. Egzamin ten jest dwustopniowy, najpierw należy napisać test, a następnie stanąć do odpowiedzi ustnej przed komisją egzaminacyjną.

Poza uprawnieniami budowlanymi, inspektor nadzoru inwestorskie powinien być aktywnym członkiem izby samorządu zawodowego. ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

W obliczu funkcji, jaką na budowie pełni inspektor nadzoru inwestorskiego, zetknąć się należy z pewnymi prawami i obowiązkami. Jeżeli chodzi o prawa, należy do nich między innymi wydawanie kierownikowi budowy, które powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy. Polecenia te dotyczą różnych kwestii związanych z przebiegiem danej inwestycji budowlanej. (program na uprawnienia budowlane)

Obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest zgłaszanie jakichkolwiek nieprawidłowości, które, podczas prac budowlanych, zostaną przez niego zauważone. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi również sporządzać i prezentować ekspertyzy związane z postępem na placu budowy.

Czy inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać prace budowlane?

Jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, czy będąc inspektorem nadzoru inwestorskiego, można wstrzymać prace budowlane, powinien uzyskać odpowiedź jak najbardziej twierdzącą. Otóż w gestii takie inspektora leży przede wszystkim dbanie o interesy i szeroko pojęte dobro inwestora budowlanego. Dlatego też osoba pełniąca funkcje nadzoru inwestorskiego, zobligowana jest do bacznej obserwacji wszelkich nieprawidłowości, zgłaszania ich i żądania poprawek, jeśli takowe będą potrzebne. (nauka do uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com