fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Grunty rodzime i nasypowe

Gruntem budowlanym nazywamy zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej, która odbiera obciążenia z obiektu budowlanego, czyli grunt budowlany jest po prostu podłożem, na którym stawiany jest dom. Może on także stanowić element obiektu budowlanego lub służyć jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. (uprawnienia budowlane program i testy)

Jednym z kryteriów podziału jest pochodzenie gruntów. Rozróżniamy podłoża rodzime i nasypowe. Oba rodzaje są gruntami naturalnymi, czyli ich szkielety powstały w wyniku działania procesów geologicznych. Różnią się tym, że grunty rodzime znajdują się w miejscu powstania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, osadzanie w środowisku wodnym), natomiast grunty nasypowe, są gruntami przerobionymi na danym terenie w wyniku gospodarczej lub przemysłowej działalności człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych. (zdaj egzamin na uprawnienia budowlane) Każde z nich jesteśmy podzielić na podkategorie, i tak w przypadku gruntów rodzimych wyróżniamy grunty mineralne (czyli nie zawierające więcej niż 2% substancji organicznej) oraz organiczne, a nasypowe dzielimy na budowlane, NB (powstałe wskutek kontrolowanego procesu technicznego, np. w budowlach ziemnych) oraz niebudowlane, NN (powstałe w sposób niekontrolowany, np. w zwałowiskach, czy wysypiskach).

Grunty rodzime:

  1. Mineralne: * skaliste- bazalt, granit (twarde); wapienie, piaskowce (miękkie)

*nieskaliste:

  • a) kamieniste- zwietrzeliny (margle kredowe, iłołupki),  zwietrzeliny gliniaste, rumosz, rumosz gliniasty, otoczaki
  • b) gruboziarniste- żwir, żwir gliniasty, pospółka, pospółka gliniasta
  • c) drobnoziarniste- piasek (niespoiste), gliny, iły (spoiste)

2. Organiczne: * skaliste- np. węgiel brunatny i kamienny

* nieskaliste- próchnicze, namuły, torfy

(akty prawne na egzamin pisemny uprawnienia budowlane)

Grunty nasypowe:

  1. Mineralne- nasypy budowlane (wynik procesów technologicznych)
  2. Organiczne- nasypy niebudowlane (wysypiska, zwałowiska, itp.)

Wszystkie te grunty różnią się wielkością uziarnienia (najczęściej im grubsza frakcja, tym większa nośność (wytrzymałość) gruntu), stopniem zagęszczenia (im wyższa jego wartość, tym grunt lepiej nadaje się do celów budowlanych, bo mniej jest pustych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi ziarnami) oraz stopniem wilgotności (określający stosunek objętości wody w gruncie do objętości porów- do fundamentowania najlepsze są grunty wilgotne).(egzamin ustny) Biorąc pod uwagę wszystkie te różnice, chcąc rozpocząć inwestycję na danym terenie budowlanym, najpierw należy odpowiednio rozpoznać grunt, aby nieposadowić budynku na gruncie osłabej nośności, co może spowodować zbyt intensywne osiadanie, a to w efekcie może doprowadzić do pojawienia się pęknięć w podłodze.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0