fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grunty niespoiste

Grunt to mieszanina cząstek, między którymi znajdują się pory. Pory te wypełnione są cieczą lub powietrzem. (uprawnienia budowlane)

Wyróżniamy grunty spoiste I niespoiste. Ze względu na podział gruntów budowlanych wg PN-86/B-02480, grunty niespoiste należą do gruntów rodzimych, mineralnych, nieskalistych. Są to grunty powstałe naturalnie, bez udziału człowieka. (segregator z aktami prawnymi )

grunty niespoiste
grunty niespoiste

Grunty niespoiste to żwiry, piaski (o dowolnej ziarnistości), piaski pylaste.

Podziału dokonujemy ze względu na wielkość uziarnienia, gdyż od tego parametru zależy wytrzymałość gruntu. Im grubsza frakcja, tym grunt jest bardziej wytrzymały.

Niezwykle istotną cechą gruntów niespoistych jest ich stopień wilgotności. Określa się go symbolem Sr. Stopień wilgotności określa stosunek objętości wody do objętości porów w gruncie. Wyróżnić można grunty wilgotne lub nawodnione. Do fundamentowania poleca się te pierwsze. W tym przypadku stopień wilgotności waha się między 0,4 do 0,8. Grunty nawodnione nie są korzystne. Charakteryzują się małą nośnością. Ich stopień wilgotności jest większy niż 0,8. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Wartość stopnia zagęszczenia jest kolejnym istotnym parametrem, ponieważ im wyższa wartość, tym grunt lepiej nadaje się do celów budowlanych, bo zawiera mniej pustych przestrzeni między ziarnami.

Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych

Grunty niespoiste charakteryzują się zmiennym stopniem zagęszczenia. Stopień ten określa się jako ID.

Wyróżniamy tutaj cztery stany:

  • bardzo zagęszczony ,
  • zagęszczony,
  • średnio zagęszczony,
  • luźny.

Zastosowanie gruntów niespoistych

Grunty niespoiste stosuje się często do budowy dróg i nasypów. W Polsce przy doborze gruntów niespoistych do budowy nasypów stosuje się głównie dwa kryteria: odpowiedniej przepuszczalności i odpowiedniego uziarnienia. W większości specyfikacji widnieje zapis, że przydatność gruntów do budowy nasypów powinno się określać godnie z normą PN-S-02205. Ostatnią górną warstwę o gr. co najmniej 0,5 m powinno się wykonać z gruntów niespoistych przepuszczalnych o wskaźniku różnorodności co najmniej 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6·10–5 m/s (5,2 m/d). (akty prawne na egzaminie na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com