fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Granica działki budowlanej – jakie odległości należy spełnić?

Jedną z rzeczy, które powinniśmy, a nawet musimy zrobić przed kupnem działki i projektu domu jest zapoznanie się z przepisami prawa. Wiedza na temat norm, które musimy spełnić jest wiedzą niepodważalnie istotną, by sprostać rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. Możemy się dowiedzieć z nich np. jakie powinny być odległości budynków i innych obiektów od granicy działki.

Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych jest niezwykle dużym prestiżem. A Ty masz już swoje uprawnienia?

Nowe warunki techniczne 2018

1 stycznia 2018 rokuzaszły zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Miały na celu przyspieszenie procesu realizacji inwestycji oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, czyli zmianę by były bardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Po nowelizacji nie zmieniły się np. minimalne odległości od granicy działki, na których można postawić budynek. W przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy są to 4 m, a w przypadku budynku zwróconego do granicy ścianą bez okien i drzwi 3 m. (§ 12. 1)

granica działki
granica działki

Sytuowanie budynku w przypadku, gdy zwrócony jest w stronę granicy ścianą bez okien i bez drzwi, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.(§ 12. 2)

Sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jest możliwe, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.(§ 12. 3)

Zabudowa jednorodzinna

Dla zabudowy podstawowej, czyli obiekty jednorodzinne i zagrodowe:

  1. Ściana, która nie ma okien ani drzwi może znajdować się w odległości od granicy działki nie mniejszej niż 1,5m w przypadku działki która ma szerokość do 16m
  2. Dopuszcza się nadbudowę takich obiektów, które usytuowane są w odległościach mniejszych od granicy działki niż określone w ustępie 1. Nadbudowa nie może być jednak większa niż jedna kondygnacja. Dodatkowo w nadbudowanej kondygnacji która zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie konstruuje się okien i drzwi.
  3. Dopuszcza się sytuowanie garażu (maks długość do 6,5m i wysokość do 3m) bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości większej niż 1,5m jeśli ściana zwrócona w stronę granicy ma okna lub drzwi.

Odległość od granicy działki

Odległość od granicy działki budowlanej konstruuje się jako nie mniejszą niż:

  1. 1,5 m w odległości od okapu lub gzymsu
  2. 1,5m  do balkonu, daszku, tarasu, itd.
  3. 1,5m dla rampy poza rampą dla niepełnosprawnych
  4. 4 m do okna połaciowego, które zwrócone jest w stronę granicy działki

Co ciekawe elementy podziemne, które w całości są przykryte ziemią mogą być sytuowane na danej działce dowolnie. Nie musimy tu przestrzegać żadnych odległości.

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com