fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Czym jest geotechnika?

Geotechnika jest to dziedzina inżynierii która zajmuje się ściśle tematyką lądową. Głównym jej zadaniem jest badanie, ocena, projektowanie i roboty budowlane związane z gruntem. Polega więc na projektowaniu fundamentów, budowli ziemnych, nawierzchni dróg. W dużej mierze zajmuje się zjawiskiem palowania i oceną nośności gruntów dla innych fundamentów pośrednich. Jest to nauka interdyscyplinarna wykorzystująca wiedzę z materiałoznawstwa, reologii, mechaniki budowli  i wielu innych. W krajach gdzie często występują trzęsienia ziemi naukowcy z tej właśnie dziedziny badają zjawisko.

geotechnika

geotechnika

 

Pytania jakie mogą pojawić się na egzaminie ustnym.

Kiedy można wykonywać wykopy o ścianach pionowych? Odpowiedź: w skałach i gruntach nie nawodnionych z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i przy wykopie naziom nie jest obciążony a głębokość wykopu nie przekracza: 4 m w skałach litych 1 m w rumoszach, nie nawodnionych piaskach, 1,25m w gruntach spoistych itp

Jakie są bezpieczne nachylenia skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m? Odpowiedź: 1:0,5 – w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach, 1:1,25 – w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową, 1:1,5 – w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Jakie warunki należy spełnić przy wykonywaniu robót ziemnych w okresie mrozów? Odpowiedź: można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, grunt należy odspajać w sposób ciągły aby nie przemarzał, w przypadku dłuższych przerw osłaniać powierzchnie robocze. Nie wykonywać wyrównywania skarp i dna wykopu w gruntach spoistych

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0