fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Geodeta na budowie

Ważną rolę podczas przygotowań do budowy pełnią eksperci odpowiedzialni za badanie gruntu oraz pomiar terenu. Geodeta zajmuje się precyzyjnym określaniem granic działki budowlanej. Niektórzy inwestorzy korzystają z usług geodety w momencie zakupu działki. Konsultują z nim przebieg granic danej nieruchomości. To co widać w rzeczywistości, a to co znajduje się na mapach geodezyjnych może się różnić. W celu uniknięcia późniejszych problemów zleca się o wznowienie granic. Geodeta również sprawdzi i precyzyjnie wyznaczy teren, który odgrodzimy na początku ogrodzeniem.

Gdy inwestor przystępuje do realizacji planów o budowie budynku, geodecie zleca się wykonanie mapy do celów projektowych. Na takiej mapie geodeta powinien uwzględnić granice działki, jej otoczenie.  W przypadku, gdy działka inwestora lub jego sąsiadów posiadają zabudowę, geodeta powinien uwzględnić na mapie położenie budynków, a także ich przeznaczenie. Gdy wydział geodezyjny przyjmuję wykonane i zaznaczone na mapie pomiary, zostaje ona opatrzona klauzulą. Informuje ona o tym, iż może ona posłużyć celom projektowym. Bez mapy do celów projektowych architekt nie może przystąpić do prac nad projektem budynku, ponieważ nie może uwzględnić warunków panujących na danym gruncie.

Czynności jakie wykonuje geodeta

Geodeta wytycza budynek na działce zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Dopiero gdy inwestor ma pozwolenie na budowę oraz zatwierdzone projekty budynków. Wytyczenie geodezyjne bazuje na zamontowaniu znaków geodezyjnych, które służą do wyznaczania głównych osi naziemnych i podziemnych budynku. Zaznaczane także zostają charakterystyczne punkty domu oraz stałe punkty wysokościowe zwane raperami. Oznaczenie zarysu przyszłych ław fundamentów jest jednym z obowiązków geodety. Gdy prace geodezyjne wytyczenia budynku na działce dobiegną końca, geodeta jest zobowiązany do dokonania odpowiedniego wpisu w dziennik budowy oraz o przekazanie inwestorowi lub kierownikowi budowy szkice wytyczenia. W dzienniku powinny znajdować się wszystkie pomiary geodezyjne.

Na naszej stronie znajdziesz program uprawnienia budowlane. Program dostępny jest w wersji na komputer, android, on-line. Wybierz wygodny dla siebie dostęp i zacznij naukę już dziś . Nie trać czasu.

Obowiązki i prawa geodety

Po zakończonych pracach budowlanych, geodeta dokonuje geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której zadaniem jest potwierdzenie zgodności wybudowanej budowli z wytyczeniem geodezyjnym. Do inwentaryzacji powykonawczej uwzględnia się wszystko, co zostało wzniesione na danej działce. W przypadku, kiedy urząd nałoży na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, po zakończeniu budowy, inwestor musi dołączyć do wniosku mapę inwentaryzacyjną. Zawiera ona faktyczne określenie położenia budynku.

Przy tworzeniu dokumentacji powykonawczej, geodeta ma za zadanie naniesienie na mapę budynku. Nanosi to wraz z wszystkimi przyłączami, którymi są przyłącza energetyczne, wodno- kanalizacyjne oraz gazowe.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com