fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Fundament na gruncie organicznie zanieczyszczonym

W dziedzinie geotechniki organiczne rodzaje gruntów utożsamia się ze słabym utworem pod mechanicznym względem, jaki jest też odkształcalny. W zasadzie jest to prawdziwe stwierdzenie, gdyż dotyczy to wielu przypadków zalegająco płytko utworów czwartorzędowych, jakie w przeszłości nie podlegały przeciążeniom w przeszłości. Należy zaznaczyć tu, że klasyfikacja organicznych gruntów ulega zmianie wraz z wdrożeniem europejskich norm. Zgodnie ze starą normą PN-86/B-02480 wyróżnić można grunty próchniczne, mineralno – organiczne, namuły, mineralne gytie, gytie organiczne, jeziorna kreda, torfy, węgle kamienne oraz brunatne. ( uprawnienia budowlane )

Fundament na gruncie organicznie zanieczyszczonym
Fundament na gruncie organicznie zanieczyszczonym

Substancje organiczne a cechy gruntu

Bardzo ważnym faktem jest tu to, że organiczne substancje mają negatywny wpływ na mechaniczne i fizyczne cechy gruntów. Pomimo, że w literaturze nie znajduje się wielu wyników z badań takich zjawisk, to można odnaleźć pozycje odnośnie gruntów bądź sytuacji charakterystycznych. Taką pozycją może być tu np. publikacja Thiyyakkandi oraz Annex odnośnie przeprowadzonych badań naturalnych iłów ciemnobrązowych z zawartością znacznych organicznych części. Na podstawie tych badań wykazano, że w iłach występuje wyraźny wpływ ilości organicznej substancji na parametry typu kąt wewnętrznego tarcia, moduł edometryczny i odkształcenia, spójność oraz granice plastyczności i płynności. Organiczne substancje przyczyniły się do zmian również w wytrzymałości na ściskanie bez drenażu oraz na porowatość. uprawnienia budowlane koszt

Grunty organiczne i mineralne

Na podstawie normy PN-EN ISO 14688-2:2006 patrząc na zawartość organicznej substancji, można wyróżnić grunty organiczne oraz mineralne z organicznymi częściami. Klasyfikacja organicznych gruntów in situ opiera się na rodzaju organicznej substancji, na rodzajach gruntów organicznych, na pochodzeniu wyjściowego materiału i na stopniu rozłożenia organicznych części. Klasyfikacja ta właściwie obejmuje naturalne grunty. Można natomiast spotkać też grunty organiczne, jakie wytworzone są w związku z działalnością człowieka, albo też naturalne grunty, jakie zanieczyszczone są organicznymi substancjami. Te drugie mogą pojawiać się w obszarze zurbanizowanych oraz rolnych terenów. W takich miejscach często dochodzi do wycieków z kanalizacji i ze zbiorników na nieczystości. uprawnienia budowlane segregator

Wytrzymałość gruntu

Stopień wytrzymałości gruntu na ściskanie w warunkach, gdzie nie występuje drenaż wraz ze wzrastającą ilością organicznej substancji maleje. Poprzez zwiększenie zawartości organicznej substancji z 5 pp o kolejny 1 p, wytrzymałość zmaleje o ok. 4%, co przy dokonaniu zmian z 5 na 10 pp zmniejsza stopień wytrzymałości gruntu o ¼. Z kolei przyrost organicznych części ponad 10 pp o 1 pp sprawi, że odnotowany zostanie spadek stopnia wytrzymałości o 17%. Oznacza to, że nawet niewielkie zwiększenie ilości substancji ma duży wpływ na utratę w gruncie wytrzymałości. Na zawartość organicznych części wpływ ma również kąt wewnętrznego tarcia. Organiczne zanieczyszczenia mogą obniżać go nawet o 40 procent. egzamin na uprawnienia budowlane

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com