fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny jest bardzo ważnym elementem składowym egzaminu na uprawnienia budowlane. Niestety nie jest on łatwy do zdania, warto przygotować się do niego w odpowiedni sposób. (testy uprawnienia architektoniczne)

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane
Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Forma egzaminu i jego miejsce

Egzamin przeprowadza się w formie ustnej. Kandydat ma za zadanie odpowiedzenie na zestaw pytań, które przygotowane są przez komisje kwalifikacyjne. Otrzymuje się je losowo. Komisja kwalifikacyjna to zespół osób – od trzech do pięciu, które posiadają wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie uprawnienia budowlane, często też jeden z członków komisji posiada wykształcenie prawnicze. (program uprawnienia architektoniczne)

Zestawy pytań przygotowuje się na podstawie obowiązującego wykazu przepisów regulujących proces budowlany. Zestawy przygotowuje się oddzielnie dla każdego rodzaju specjalności.

Odpowiedzi są oceniane w skali od 0 do 5 punktów. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Wyznaczenie miejsca i terminu egzaminu następuje po kilku godzinach po pozytywnym zakończeniu egzaminu testowego. Częściej egzaminy odbywają się w okręgowych siedzibach izb Inżynierów Budownictwa, na drugi dzień po egzaminie ustnym następuje egzamin pisemny. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Przygotowanie i przebieg egzaminu

Czas na przygotowanie się do odpowiedzi wynosi około 25 minut. Czas trwania egzaminu nie powinien przekraczać 10 minut. Po przyjęciu wszystkich kandydatów z danej specjalności, komisja ogłasza wyniki. Najczęściej kandydat otrzymuje od 5 do 10 pytań, w zależności od wybranej specjalności i rodzaju uprawnień.

Oprócz pytań określonych w zestawie, komisja kwalifikacyjna może również zadawać pytania dodatkowe.

W przypadku pytań technicznych warto sporządzić sobie rysunki, które są pozytywnie ocenione przez komisję.

W czasie przeznaczonym na przygotowanie można korzystać z aktów prawnych, jak również własnych  notatek, pytań z poprzednich egzaminów. Komisja raczej nie pozwala na czytanie z kartek, tak więc należy zapamiętać dane kwestie i odpowiedzieć w miarę płynnie.

Oczywiście egzamin pisemny jest dopiero początkiem drogi ku uprawnieniom budowlanym. Istotnie, po zdaniu części pisemnej kandydat podchodzi do części ustnej. Z pewnością jest to stresujący moment, a sam egzamin wygląda różnie w zależności od izby. I tak w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa część ustna rozpoczyna się zaraz po egzaminie pisemnym. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Z kolei osoby zdające na uprawnienia w specjalności instalacyjnej zwykle podchodzą do egzaminu 4-5 dni później. Dlatego też w zależności od specjalności warto dobrze rozplanować sobie czas na naukę.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Przygotuj się dobrze do części ustnej!

Istotnie, zdarza się, że mimo dobrego przygotowania kandydata zjada stres (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Jednak kluczowa jest dobra znajomość informacji zawartych w ustawach. Wówczas wystarczy, że zdający wie, gdzie znaleźć odpowiedź na konkretne pytanie. W związku z tym przeczytanie norm, zapoznanie się z ich podziałem tematycznym oraz treścią jest po prostu konieczne.

Na jakie pytania warto się przygotować?

Godnym uwagi jest fakt, że egzamin ustny opiera się na weryfikacji wiedzy technicznej kandydata. W związku z tym pytania mogą dotyczyć kwestii technicznych związanych z rozwiązaniem danego problemu. Poza tym pytania mogą dotyczyć Prawa budowlanego, przepisów BHP, warunków technicznych (program z aktami na uprawnienia budowlane). Pamiętajmy jednak, że te obszary obejmuje także egzamin pisemny, więc jeśli dobrze opanowaliśmy materiał – część ustna nie powinna być trudna.

Zasięgnij opinii wcześniejszych roczników

Na pewno każdy, kto podchodzi do egzaminu rozmawia o tym ze swoimi znajomymi z tej branży. Istotnie, jest to bardzo dobre rozwiązanie (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Dzięki doświadczeniu i wskazówkom osób, które egzamin na uprawnienia budowlane mają już za sobą możemy się do niego lepiej przygotować. Poza tym konieczne jest uczenie się samemu, spokojne przyswajanie materiału oraz rozpoczęcie nauki stosunkowo wcześnie.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Istotnie, aby móc podejść do egzaminu ustnego należy najpierw uzyskać pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Pytania na uprawnienia przygotowuje okręgowa komisja kwalifikacyjna. Mają one formę zestawów pytań przygotowywanych osobno dla każdej specjalności oraz zakresu uprawnień i przepisów odpowiadających za regulację procesu budowlanego. Oczywiście oceny egzaminu dokonują Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego (nauka do uprawnień budowlanych). I tak za każde pytanie przysługuje od 0 do 5 punktów. Ważnym aspektem jest to, iż liczba pytań jest uzależniona od rodzaju uprawnień.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

W przypadku powyższych uprawnień zestaw składa się z 10 pytań. Jedno pytanie związane jest z częścią praktyczną. Z kolei 4 weryfikują wiedzę z zakresu wykorzystania wiedzy technicznej. Kolejne 4 pytania dotyczą zakresu wybranej specjalności (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Oczywiście jedno pytanie wiąże się ze sprawdzeniem umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce.

Uprawnienia odrębne bez ograniczeń

Godnym uwagi jest fakt, że egzamin do projektowania lub kierowania robotami w powyższym zakresie zawiera 8 pytań. Jedno z nich wiąże się z przepisami prawa używanymi w praktyce (program na uprawnienia budowlane). Również jedno obejmuje część praktyczną. Oczywiście część pytań, bo aż 3 związanych jest z praktycznym  stosowaniem wiedzy technicznej. Kolejne 3 obejmują zakres wybranej specjalności uprawnień.  

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie

W przypadku ww. uprawnień egzamin obejmuje 8 pytań (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Jeżeli chodzi o tematykę, to jest ona taka sama jak w przypadku uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Istotnie, aby zdać tę część egzaminu konieczne jest uzyskanie przynajmniej 27 punktów na 40 możliwych.

Jeżeli natomiast chodzi o egzamin  na uprawnienia w zakresie ograniczonym do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania, to składa się on z 6 pytań. Tutaj po dwa pytania są związane z wybranym zakresem specjalności uprawnień budowlanych oraz umiejętności stosowania wiedzy technicznej w praktyce zawodowej. Należy również przygotować się na jedno pytanie z posługiwania się przepisami prawa w praktyce i  jedno z wykonania zadania projektowego lub rozwiązania zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy. Pozytywny wynik uzyskamy zdobywając przynajmniej 20 punktów na 30 możliwych (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane: co przed nim?

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane może się odbyć, gdy kandydat na uprawnienia zda egzamin pisemny. Do tego potrzebuje on co najmniej 75% poprawnie udzielonych odpowiedzi. Na wyniki egzaminu nie trzeba długo czekać – są one ogłaszane od razu po jego zakończeniu. Wtedy też ustala się termin części ustnej. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane: porządek egzaminu

Egzamin ustny na uprawnienia rozpoczyna się wylosowaniem zestawu pytań. Ilość pytań w zestawie jest oczywiście uzależniona od tego, o jaki zakres i rodzaj uprawnień ubiega się kandydat. Liczba ta może wynosić od 4 do aż 10. Pytania na egzaminie mają sprawdzać praktyczne posługiwaniem się prawem oraz wiedzą techniczną podczas odbywania praktyki zawodowej. Oprócz tego sprawdzają wykonywanie zadań projektowych bądź rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzenia budowy. Zadania dotyczą też wybranej przez kandydata specjalności; mogą dotyczyć wybranych jej zagadnień. Wszystkie pytania układa właściwa nam miejscem Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Przykładowe pytania na egzamin

Zakres pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane może przerażać i wywoływać wiele obaw. Zaprezentujemy poniżej przykładowe pytania, które mogłyby się na nim pojawić. Nie ma stuprocentowej pewności, że pojawią się one podczas egzaminu. Mimo to warto je sobie opracować i przerobić. (programy do uprawnień architektonicznych)

  • Jakie zabezpieczenia zastosować w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem?
  • Jak określić gęstość objętościową gruntu?
  • Jakimi metodami konstruuje się i wykonuje konstrukcje obiektów rolniczych, gdy są one narażone na proces korozji?
  • Czym jest plan BIOZ? Z czego się składa? Kto odpowiada za sporządzenie tego planu?
  • Jakie technologie i materiały stosuje się do ocieplania ścian zewnętrznych?
  • W jakich warunkach wykonuje się poszerzenie istniejącej nawierzchni drogowej?
  • Jakie wymagania musi spełnić podłoże pod konstrukcję nawierzchni?
  • Czy należy zgłosić realizację przyłącza?
  • Jakie wyróżniamy kształty sieci oraz co to jest kompensacja na sieciach ciepłowniczych? (uprawnienia budowlane)
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com