Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny jest bardzo ważnym elementem składowym egzaminu na uprawnienia budowlane. Niestety nie jest on łatwy do zdania, warto przygotować się do niego w odpowiedni sposób. (testy uprawnienia architektoniczne)

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Forma egzaminu i jego miejsce

Egzamin przeprowadza się w formie ustnej. Kandydat ma za zadanie odpowiedzenie na zestaw pytań, które przygotowane są przez komisje kwalifikacyjne. Otrzymuje się je losowo. Komisja kwalifikacyjna to zespół osób – od trzech do pięciu, które posiadają wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie uprawnienia budowlane, często też jeden z członków komisji posiada wykształcenie prawnicze. (program uprawnienia architektoniczne)

Zestawy pytań przygotowuje się na podstawie obowiązującego wykazu przepisów regulujących proces budowlany. Zestawy przygotowuje się oddzielnie dla każdego rodzaju specjalności.

Odpowiedzi są oceniane w skali od 0 do 5 punktów. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Wyznaczenie miejsca i terminu egzaminu następuje po kilku godzinach po pozytywnym zakończeniu egzaminu testowego. Częściej egzaminy odbywają się w okręgowych siedzibach izb Inżynierów Budownictwa, na drugi dzień po egzaminie ustnym następuje egzamin pisemny. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Przygotowanie i przebieg egzaminu

Czas na przygotowanie się do odpowiedzi wynosi około 25 minut. Czas trwania egzaminu nie powinien przekraczać 10 minut. Po przyjęciu wszystkich kandydatów z danej specjalności, komisja ogłasza wyniki. Najczęściej kandydat otrzymuje od 5 do 10 pytań, w zależności od wybranej specjalności i rodzaju uprawnień.

Oprócz pytań określonych w zestawie, komisja kwalifikacyjna może również zadawać pytania dodatkowe.

W przypadku pytań technicznych warto sporządzić sobie rysunki, które są pozytywnie ocenione przez komisję.

W czasie przeznaczonym na przygotowanie można korzystać z aktów prawnych, jak również własnych  notatek, pytań z poprzednich egzaminów. Komisja raczej nie pozwala na czytanie z kartek, tak więc należy zapamiętać dane kwestie i odpowiedzieć w miarę płynnie.

 

 

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.