fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie o uprawnienia budowlane mogą ubiegać się osoby, które zdadzą egzamin państwowy. Pozwala on sprawdzić znajomość procesu budowlanego oraz umiejętności stosowania posiadanej wiedzy technicznej w praktyce (nauka do uprawnień budowlanych). Co więcej, do egzaminu mogą podejść wyłącznie ci, którzy w pełni korzystają z praw publicznych. Muszą oni także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Godnym uwagi jest fakt, że postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. Prowadzą je właściwe miejscowo izby samorządu zawodowego. Oczywiście pierwszym etapem jest kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Zarówno osoby z wykształceniem odpowiednim, jak i pokrewnym dla danej specjalności uprawnień budowlanych mogą zostać zakwalifikowane do dalszego etapu. Z pewnością drugi etap kwalifikacyjny jest wszystkim dobrze znany – to egzamin ze znajomości procesu budowlanego. Składa się na niego również weryfikacja umiejętności korzystania z wiedzy technicznej w praktyce.

Rodzaje egzaminów na uprawnienia budowlane

Oczywiście egzamin na uprawnienia budowlane kandydaci składają przed komisją egzaminacyjną. To organ samorządu zawodowego jest odpowiedzialny za jej powołanie. Istotnie, wiele zależy od tego, jakie wykształcenie posiada kandydat oraz w jakim zakresie odbył praktykę zawodową. Egzamin może być zatem przeprowadzony do projektowania w wybranej specjalności, kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności lub projektowania. Jak również do kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności (program egzamin uprawnienia 2019). Ważnym aspektem jest to, iż w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień w innym zakresie lub specjalności egzamin wygląda inaczej. Wówczas egzamin zawiera głównie zagadnienia, które nie były objęte zakresem egzaminu na posiadane już uprawnienia budowlane.

Informacje na temat państwowego egzaminu na uprawnienia budowlane

Z pewnością warto dowiedzieć się jak wygląda ww. egzamin. Otóż odbywa się on dwa razy do roku, a terminy ustalają właściwe izby samorządu zawodowego. Przynajmniej miesiąc przed egzaminem kandydaci otrzymują list polecony z zawiadomieniem o jego terminie (program z aktami na uprawnienia budowlane). Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy wynik części pisemnej egzaminu jest negatywny, to kandydat nie jest dopuszczany do części ustnej. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście kandydaci mają możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu po upływie 3 miesięcy. Z kolei pozytywny wynik egzaminu pisemnego zachowuje ważność przez 3 lata i w tym czasie można przystąpić do egzaminu ustnego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com