fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Działalność zawodowa inżyniera

Uprawnienia budowlane są immanentną częścią działalności zawodowej inżyniera. Można to porównać do absolwentów prawa, którzy robią aplikację lub odbywających staż przyszłych lekarzy (egzamin na uprawnienia budowlane 2020). Ważnym aspektem jest zatem to, że inżynierowie po odebraniu dyplomu ukończenia uczelni muszą dodatkowo zdobyć uprawnienia budowlane. Brak uprawnień budowlanych uniemożliwia bowiem wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Działalność zawodowa inżyniera

Etapy zdobywania samodzielnych funkcji w budownictwie

Oczywiście zdobycie uprawnień do wykonywania ww. funkcji wymaga spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim konieczne jest odpowiednie wykształcenie oraz praktyka zawodowa. Elementy te stanowią zatem pierwszy etap starania się o zdobycie samodzielnych funkcji w budownictwie. Drugim etapem jest zdanie państwowego egzaminu na uprawnienia budowlane (program na uprawnienia budowlane). Jeżeli kandydat spełni powyższe warunki może otrzymać uprawnienia budowlane i stać się członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów lub architektów . Przynależność do izby zależy to od wybranej specjalności uprawnień budowlanych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – zakres obowiązków

Bezsprzecznie posiadanie uprawnień budowlanych oraz możliwość wykonywania ww. funkcji jest kluczowe w branży budowlanej. A jakie zadania realizuje osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie? Otóż dokonuje ona samodzielnej oceny zjawisk technologicznych oraz samodzielne rozwiązuje zagadnienia organizacyjne i architektoniczne. Może również dokonywać oceny zjawisk technicznych związanych z projektowaniem lub kierowaniem budową obiektów budowlanych (program egzamin uprawnienia 2019).

Odpowiedzialność zawodowa

Godnym uwagi jest fakt, że pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie należy do bardzo odpowiedzialnej pracy. Dlatego też związana jest z odpowiedzialnością zawodową w związku z pełnioną funkcją, np. projektanta. Ważnym aspektem jest także rodzaj specjalności, w których udziela się uprawnień (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Obecnie są to specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Jak również kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechniczna, wyburzeniowa, instalacyjna elektryczna, instalacyjna sanitarna oraz instalacyjna telekomunikacyjna.

Rodzaje nadawanych uprawnień

Istotnie uprawnienia mogą być nadawane do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Ważnym aspektem jest także zakres, w którym są nadawane. Mogą bowiem zostać nadane bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Oczywiście wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać dane uprawnienia różnią się w zależności od ich rodzaju. Niemniej jednak konieczne jest odbycie odpowiednio długiej praktyki zawodowej, posiadanie określonego wykształcenia oraz zaliczenie egzaminu na uprawnienia budowlane.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com