fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Działalność gospodarcza architekta

Architekci to zawód w którym osoby dysponują usystematyzowanym zasobem wiedzy, ale też znajomością sztuki i nauki w dziedzinie architektury. Wiedzę tę nabywają w trakcie kształcenia, studiów i szkoleń, ciągłego rozwoju zawodowego i praktyki. Przebieg procesu edukacji architektów gwarantuje, że są oni w stanie sprostać standardom wymaganym dla prawidłowego świadczenia powierzonych im usług. Architekt, aby wykonywać swój zawód, musi posiadać uprawnienia budowlane. W zdobyciu uprawnień pomogą materiały i programy które znajdziesz na naszej stronie: http://uprawnienia-architektoniczne.com/

Architekci prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjno-prawnych. Poczynając od indywidualnej działalności gospodarczej do spółki partnerskiej. Wykonywanie zawodu architekta często podejmowane jest w formie spółki. Spółka ze swej natury i istoty wiąże się z wykonywaniem wolnych zawodów, na przykład działalności architektonicznej. Spółka może być utworzona wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jednym z istotnych aspektów problematyki odpowiedzialności architekta jest zakres odpowiedzialności architekta osobistym majątkiem za realizowane projektu. Wykonywanie zawodu architekta w ramach indywidualnej działalności gospodarczej charakteryzuje się największym zakresem odpowiedzialności.

Współpraca architekta z klientem

Architekci zobowiązani są wobec klientów do wykonywania pracy zawodowej w sposób profesjonalny. Współpraca ta musi być lojalna, sumienna, kompetentna i uczciwa. Świadcząc usługi zawodowe architekci kierują się bezstronną oceną standardów technicznych i zawodowych. Niezależność, bezstronność i wiedza zawodowa winny być przedkładane nad wszelkie inne motywacje w dążeniu do osiągnięć artystycznych, naukowych i zawodowych.Warto jednak pamiętać, że architekci ponoszą też odpowiedzialność dyscyplinarną,cywilną, odpowiedzialność karną, deliktową oraz zawodową w budownictwie.

Działania architekta

Można wyróżnić działalności związane z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub z rozwiązaniem zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmująca:

 • projektowanie obiektów budowlanych;
 • sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych;
 • nadzór autorski;
 • nadzór inwestorski
 • kierowanie budową lub robotami budowlanymi;
 • nadzór nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych;
 • kontrola techniczna wytwarzania elementów budowlanych;
 • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych;
 • zakres rzeczoznawstwa budowlanego.

Kary dla architekta

Architekt  przy wykonywaniu czynności zawodowych musi podporządkować się pewnym zasadom.  Architekci mogą otrzymać karę upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka izby na okres do 2 lat, a nawet zostać skreśleni z listy członków izby. Powodem otrzymania kary może być:

 • naruszenie obowiązku przestrzegania przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej,
 • naruszenie zasad etyki zawodowej,
 • niestosowanie się do uchwał organów izby,
 • brak regularnego opłacania składek członkowskich,
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com