fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Praktyka zawodowa – jakie dokumenty potwierdzają jej odbycie?

Praktyka zawodowa to obowiązkowy element do zaliczenia na drodze do uprawnień budowlanych. Aby potwierdzić jej zrealizowanie, należy przedłożyć przed komisję kwalifikacyjną odpowiednie dokumenty. W skład takiej dokumentacji wchodzi między innymi oświadczenie o obytej praktyce budowlanej. Wzór takiego oświadczenia można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Będzie to załącznik numer 1. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Praktyki zawodowe na terenach zamkniętych – dokumentacja ich zaliczenia

Należy pamiętać także o osobliwym przypadku odbycia praktyk zawodowych. Będą to wszystkie te sytuacje, kiedy zdobywanie doświadczenie odbywało się na terenach zamkniętych. (uprawnienia budowlane 2020 )

Pod pojęciem terenów zamkniętych kryją się wszystkie te jednostki, które podlegają Ministerstwu Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także ministrowi spraw wewnętrznych. W tym wypadku udokumentowanie praktyk musi odbyć się za pomocą zaświadczenia. Zaświadczenie te wystawić ma prawo jedynie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Każde województwo ma oddzielnego pracownika pełniącego tę funkcję.

Co powinno zawierać zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk?

W zaświadczeniu, które ma za zadanie potwierdzić odbycie praktyk zawodowych, musi znaleźć się kilka istotnych informacji. Należy do nich między innymi okres, w jakim trwało zdobywanie doświadczenia na placu budowy lub też w biurze projektowym. Czas trwania praktyk należy podać w oparciu o dokładny termin jej rozpoczęcia oraz datę jej zakończenia. (testy 2020 uprawnienia)

Zawodowa praktyka budowlane poza granicami kraju

Coraz częstym zjawiskiem w temacie praktyk budowlanych jest ich odbywanie poza granicami kraju. Udokumentowanie tego procesu w takiej sytuacji wygląda jeszcze inaczej. Otóż należy udać się do osoby, która pełni funkcję kierownika jednostki. Tylko kierownik jednostki może wystawić oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.

Co równie ważne, takie potwierdzenie musi zostać pozytywnie rozpatrzone także przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Cały szkopuł w tym, że uprawnienia muszą być zgodne z wymaganymi w państwie, w jakim odbywają się praktyki. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.