fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Jakie dokumenty należy złożyć celem potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej?

dokumentowanie praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Sposób dokumentowania praktyki zawodowej, niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych, zależy od okresu w którym praktyka jest odbywana. Okres ten można podzielić na czas przed i po 25.09.2014r. Dokładnie tego dnia weszło w życie rozporządzenie wprowadzające zmiany w sposobie przedstawienia praktyki zawodowej.

Praktyki zawodowa po 25.09.2014r.

Praktyka zawodowa odbywana po 25.09.2014r. powinna być udokumentowana w postaci oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dodatkowo, do oświadczenia powinno był dołączone zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej. Zarówno oświadczenie jak i zbiorcze zestawienie praktyki muszą być podpisane przez opiekuna praktyk.

 

DODATKOWE UWAGI:

  • Nie ma obowiązku rejestrowania praktyki. Wystarczy pobrać wzory dokumentów, uzupełnić je i uzyskać podpis opiekuna praktyki zawodowej.
  • W przypadku odbywania praktyki zawodowej w kilku miejscach / pod opieką kilku osób, każdy z opiekunów podpisuje oddzielny dokument, stanowiący oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.

 

Wzory obu dokumentów, w tym również przykład uzupełnionego oświadczenia i zestawienia praktyk, znajdują się poniżej:

Praktyka zawodowa przed 25.09.2014r.

Większość kandydatów przystępujących do uprawnień budowlanych dokumentuje swoją praktykę w postaci oświadczenia i zbiorczego zestawienia (jak powyżej). Jednak są jednostki, które praktykę odbyły przed 2014r., a które z jakiegoś powodu nie zdecydowały się na podejście do egzaminu na uprawienia budowlane wcześniej.  

Praktyka, odbywana przed 25.09.2014r., jest oczywiście ważna i będzie zaliczona w postępowaniu kwalifikacyjnym jako prawidłowa. Należy ją jednak poprawnie udokumentować. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki w tym przypadku jest książka praktyki zawodowej. Co ważne, książka powinna być zarejestrowana w okręgowej izbie inżynierów przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

Książka praktyki zawodowej

Dokumentowanie praktyki zawodowej zależy od okresu w jakim praktyka jest odbywana: przed i po 25.09.2014r.

Praktyka zawodowa za granicą

Praktyka zawodowa odbywana za granicą powinna być udokumentowana w postaci zaświadczenia  wydanego przez kierownika jednostki, w której odbywana jest praktyka. 

praktyka zawodowa za granicą
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com