fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wypełniony wzór książki praktyki zawodowe

60,00

Książka praktyki zawodowej jest przeznaczona do dokumentowania praktyki zawodowej odbywanej przed 25.09.2014r.  Po zakupie otrzymasz wypełniony wzór książki praktyki zawodowej.

Opis produktu

Książka praktyki zawodowej

Praktyka odbywana czy to na budowie czy w biurze projektowym powinna być odpowiednio udokumentowana. Sposób dokumentowania praktyki budowlanej ewaluował przez ostatnie lata. W zależności o tego kiedy odbywaliśmy praktykę musimy ją udokumentować w inny sposób. Książka praktyki zawodowej, jako forma udokumentowania praktyki, obowiązywała od 15.02.1995r. do 25.09.2014r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określony jest sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Następujące dokumenty stanowią potwierdzenie praktyki odbytej w określonym czasie:

  • Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej – praktyka odbyta przed dniem 15.02.1995 r.
  • Książka praktyki zawodowej – praktyka odbyta między 15.02.1995 r. a 25.09.2014 r.
  • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, czyli oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej – praktyka odbyta po 25.09.2014 r.

Zamów egzemplarz praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych!

Pozostałe wiadomości

Informacje dodatkowe

Jakie zapisy powinny znaleźć się w książce praktyki zawodowej?

W dzienniku praktyki zawodowej musimy udokumentować fakt odbycia praktyki w taki sposób, aby komisja kwalifikacyjna nie miała wątpliwości, że praktyka przebiegała zgodnie z zasadami. W dzienniku praktyki należy więc zawrzeć informacje na temat:

  • obiektów budowlanych, przy projektowaniu lub budowie których kandydat przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane brał udział. Należy tu wskazać rodzaj obiektu, przeznaczenie, dane adresowe, informacje na temat konstrukcji. Ponadto należy uwzględnić charakterystyczne parametry, takie jak powierzchnia, kubatura w przypadku budynków lub np. światło mostu, długość szerokość w przypadku obiektu mostowego.
  • czynności wykonywanych przez osobę odbywającą praktykę zawodową w każdym tygodniu praktyki zawodowej. Co najmniej raz w miesiącu czynności te powinny być potwierdzone przez opiekuna praktyki zawodowej.

Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej?

Czas odbywania praktyki liczy się dopiero po zarejestrowaniu „Książki Praktyki Zawodowej”. Co znaczy, że najpierw musieliśmy taką książkę pobrać z Polskiej Izby Inżynierów lub Izby Architektów, a dopiero mając książkę możemy rozpocząć odbywanie praktyki. Praktyka zdobywana po 1 stycznia 2003 r. musi być odbywana pod opieką osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, wpisanej na listę członków samorządu zawodowego w budownictwie. Osoba sprawująca funkcje opiekuna praktyki będzie dokonywała potwierdzenia odbycia praktyk co najmniej raz w miesiącu. Obowiązana jest przy tym do podania swojego numeru wpisu na listę członków samorządowego zawodowego w budownictwie. Praktyka odbywana łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi musi być podzielona w książce. Część książki będzie przeznaczona na zapisy związane z praktyką przy sporządzaniu projektów, a druga część na zapisy dotyczące pracy na budowie. Zapisy w książce powinny być dokonywane chronologicznie, w sposób ciągły. Zapisów dokonuje się dwustronnie. W przypadku przekroczenia liczby stron należy pobrać nową książkę z Okręgowej Izby Inżynierów w celu dokonania dalszych zapisów.
Podobne produkty

Zobacz również...

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com