fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Sposoby dokumentacji praktyki zawodowej

Przepisy zmieniają się nieustannie, dostosowując się do obecnych potrzeb. Również Prawo Budowlane, a także wszelkie przepisy związane z uprawnieniami budowlanymi i praktykami projektowymi czy budowlanymi ciągle ulegają przekształceniom. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Zmiany te nie dotyczą jedynie strony praktycznej. Równie ważną kwestią związaną na przykład z odbiciem praktyk zawodowych jest jej dokumentacja. We wrześniu 2014 roku zostały zaktualizowane przepisy określające wymiar praktyk zawodowych oraz wszelkie formalności z tym związane. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Kto może kierować praktykami budowlanymi?

Jeśli chodzi o przeprowadzenie praktyk budowlanych, a także o potwierdzenie tego w dokumentach, może to zrobić jedynie osoba uprawniona. Takimi osobami są między innymi kierownicy budowy oraz kierownicy robót budowlanych. Wynika to z faktu, iż pieczę nad praktykantem może sprawować wyłącznie osoba pełniąca na placu budowy funkcję techniczną. Dzięki temu praktykant ma możliwość nabycia wiedzy i doświadczenia „od podszewki”, rozwiązując pod profesjonalnym okiem wszelkie zawiłości procesu budowlanego. (uprawnienia budowlane)

Sposób udokumentowania praktyk budowlanych

Kierownik praktyk budowlanych musi potwierdzić pomyślny ich przebieg. Dzieje się to za pomocą wypisanego przez niego oświadczenia. W oświadczeniu musi zawrzeć się potwierdzenie przebiegu praktyk budowlanych, uczestnictwa w konkretnych projektach i pełnienia funkcji technicznej na budowie.

Równie ważnym, co oświadczenie, dokumentem jest zestawienie praktyk budowlanych. Jest to zbiór wszystkich danych charakteryzujących miejsce, w którym odbywały się praktyki. W zestawieniu należy umieścić takie informacje jak rodzaj budowanego obiektu, nazwę inwestora, szczegółowe wyróżniki określające rodzaj danej budowy, a także chwyty techniczne wykorzystane w procesie budowy. (testy 2020 uprawnienia)

Na podstawie zestawienia praktyk budowlanych, można wysnuwać wnioski o szczegółach przebiegu praktyk zawodowych. Zestawienie praktyk budowlanych jest dokumentem obligatoryjnym do wydania oświadczenia o ich pomyślnym odbyciu.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.