fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Do czego potrzebne są uprawnienia budowlane

Jeśli chcemy pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadanie uprawnień budowlanych jest absolutną koniecznością. Okręgowa Izba Architektów i Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa to instytucje nadające takie kwalifikacje. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane ma wiele możliwości. Jedną z nich jest ocenianie zjawisk technologicznych i rozwiązywanie wszelkich zagwozdek architektonicznych, technicznych lub organizacyjne dotyczące budowania czy projektowania budynków. Oczywiści trzeba wiedzieć, że ten zawód wiąże się z odpowiedzialnością zawodową w przypadku popełnienia jakiegokolwiek błędy czy uchybienia. (program do egzaminu na komputer)

Projektant i inżynier budownictwa są w grupie tak zwanych zawodów zaufania społecznego. Z tego względu, że każda osoba korzystająca z stworzonych budynków ufa, że można się po nich poruszać czy też przebywać w nich bezpiecznie. Dlatego właśnie zdobycie uprawnień budowlanych nie jest takie proste. Trzeba spełnić trzy ważne warunki by dostać takie kwalifikacje. Czyli mieć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktykę zawodową i zdać egzamin. (testy 2019 uprawnienia)

Dokumentacja praktyki zawodowej

Jeśli myślimy o uprawnieniach budowlanych bez ograniczeń, konieczne jest wykształcenie wyższe. Zawsze najlepiej jest wybrać kierunek odpowiedni wybranej przez nas specjalności, ale czasami wystarczy kierunek pokrewny. Spis wszystkich kierunków odpowiednich i pokrewnych znajdziemy w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych. (program przygotowujący do uprawnień)

Odnośnie praktyki zawodowej, największą rolę odgrywa czas jej trwania i zakres obowiązków. Każdy kandydat musi brać czynny udział w tworzeniu projektów lub pełnieniu funkcji technicznych, pod koniecznym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności tej samej co praktykant. Oczywiście niezwykle istotny jest sam egzamin. To od niego zależy czy zostaną nam przyznane uprawnienia oraz czy zostaniemy wpisani do centralnego rejestru i staniemy się członkami odpowiedniej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.