fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W efekcie rozwoju przemysłu oraz urbanizacji kraju doszło do:

– wzrostu liczby źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

– zanieczyszczenia rzek,

– deficytu wody,

– dewastacji terenów,

– kurczenia się terenów, które wykorzystuje się rolniczo oraz rekreacyjnie (testy uprawnienia budowlane).

Z tego powodu należy podjąć kroki, dzięki którym uda się ograniczyć negatywne skutki uprzemysłowienia.

Dewastacje terenów

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowisk znajduje się informacja, że w planach zagospodarowania przestrzennego i rozwoju kraju, województw, miast oraz gmin powinno się wziąć pod uwagę potrzebę ochrony:

– powierzchni ziemi,

– wód,

– powietrza,

– przed hałasem i wibracjami,

– walorów krajobrazowych,

– zieleni,

– przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska,

– przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami.

W planach zagospodarowania przestrzennego powinna znajdować się również informacja o zagospodarowaniu obszarów objętych szkodliwym oddziaływaniem na środowisko, powodowanym działalnością gospodarczą, jeżeli oddziaływanie to nie może być wyeliminowane ani skutecznie ograniczone.

Agresywność zanieczyszczeń, które powstają w zakładach przemysłowych i dostają się do atmosfery można zmniejszyć dzięki odpowiedniej organizacji przestrzennej środowiska oraz układom przemysłowo-osadniczym. Istotne jest to, żeby zachować minimalne odległości i wprowadzić izolację pomiędzy konfliktowymi elementami zagospodarowania przestrzennego (program egzamin uprawnienia 2021).

Podział zakładów ze względu na stopień uciążliwości

Zakłady produkcyjne należy rozmieszczać w zależności od stopnia uciążliwości. Na terenach zabudowy mieszkalnej dozwolone jest lokalizowanie zakładów drobnej wytwórczości oraz zakładów przemysłowych całkowicie nieuciążliwych dla otoczenia. Takie zakłady charakteryzują się tym, że nie wydzielają one szkodliwych zanieczyszczeń oraz nie korzystają z większych przewozów towarowych.

W sąsiedztwie terenów mieszkaniowych dozwolone jest również umieszczanie średnich i dużych zakładów przemysłowych, które są nieszkodliwe, ale jednocześnie charakteryzują się pewną uciążliwością dla otoczenia. Mowa tu np. o piekarniach czy zakładach lekkiego przemysłu odzieżowego. Należy je jednak izolować strefami ochronnymi.

W wyodrębnionych dzielnicach przemysłowych muszą się znajdować średnie i duże zakłady przemysłowe o dużym zapotrzebowaniu terenu, energii elektrycznej i wody. Należy je tam umiejscawiać nawet wtedy, kiedy nie wydzielają zanieczyszczeń, które mogłyby zaszkodzić środowisku. Istnieje zasada, która mówi o tym, że im bardziej uciążliwy dla otoczenia jest przemysł, tym dalej powinien znajdować się od terenów mieszkalnych i tym rozleglejsze powinny być przestrzenie izolujące (uprawnienia architektoniczne 2021).

Te gałęzie przemysłu, które są szczególnie uciążliwe (czyli wydzielają dużo dymów i pyłów) należy zlokalizować na terenach, które znajdują się daleko od zabudowy mieszkaniowej i jednocześnie są w okolicy terenów, z których pozyskują bogactwa naturalne niezbędne do procesu produkcji.

Strefy ochronne

Bardzo duża liczna zakładów przemysłowych powinna być izolowana od terenów osadniczych strefami ochronnymi. Strefą ochronną jest obszar, który znajduje się bezpośrednio z obiektami, które charakteryzują się szkodliwym oddziaływaniem. Jednocześnie strefa ta powinna zapewniać odpowiednią odległość pomiędzy zakładami a obszarem chronionym. Strefa ochronna powinna być zadrzewiona.

Dzięki filtrom mechanicznym oraz elektrofiltrom można zapobiec bądź ograniczyć emisję pyłów. Odpowiednia wysokość kominów fabrycznych chroni przed koncentracją zapylenia. Zakłady produkcyjne należy budować od strony zawietrznej w stosunku do osiedli. Dzięki temu zanieczyszczenia nie będą dostawały się nad dzielnice mieszkaniowe. Jest to ważne zwłaszcza w przypadkach, kiedy zakład znajduje się na terenach, które charakteryzują się bogatym urzeźbieniem powierzchni. Zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w niecce w pobliżu zakładów przemysłowych powoduje zaleganie szkodliwych pyłów nad dzielnicami mieszkaniowymi. Można tego uniknąć umiejscawiając zakład poniżej zabudowy mieszkaniowej i od strony zawietrznej. Należy także pamiętać o tym, że te zakłady, które odprowadzają ścieki, powinny posiadać własne oczyszczalnie ścieków sanitarnych technologicznych (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com