fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Deklaracje zgodności z typem i użytkowych właściwości obejmujące szynowe nawierzchnie

Odpowiednie stosowanie wyrobów na szynowej nawierzchni stwarza wymagania do wykonawczych firm, producentów oraz dla inwestorów nie tylko fachowej technicznej wiedzy, ale również znajomości wymagań, jakie są zawarte w budowlanych oraz kolejowych przepisach. To jak zostanie zadeklarowana zgodność wybranego wyrobu, nie zależy jedynie od technicznych specyfikacji, które opisują wyrób, lecz także od jego zastosowania podczas inwestycji związanej z budową szynowej nawierzchni. Deklaracja zgodności z typem jest to oświadczenie danego producenta bądź upoważnionego przedstawiciela znajdującego się na terenie UE, które mówi, że dane urządzenia, pojazd kolejowy czy budowle posiadają zgodność z danym typem urządzeń, pojazdu czy budowli. To sprawia, że otrzymuje się odpowiednio zezwolenie do eksploatowania, wprowadzenie do obrotu bądź do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatowania danego typu.(uprawnienia budowlane kontakt)

Deklaracje zgodności z typem i użytkowych właściwości obejmujące szynowe nawierzchnie
Deklaracje zgodności z typem i użytkowych właściwości obejmujące szynowe nawierzchnie

Deklaracja obejmująca krajowe właściwości użytkowe

Deklaracja krajowa użytkowych właściwości sporządza się np. dla elementów potrzebnych do przytwierdzania szyn. Są to podszynowe przekładki czy łapki. (uprawnienia budowlane 2022) Można jej dokonać w przypadku dystrybucji w utrzymaniowych celach, albo jeżeli są one przeznaczone na tramwajową infrastrukturę. Można zauważyć często, że są przypadku w których przy jednym wyrobie sporządza się deklarację zgodności WE, deklarację zgodności z typem albo deklarację krajową użytkowych właściwości. W tym wypadku trzeba pamiętać żeby unikać podwójnego oznakowania danego wyrobu. Przykładowo podkład do podsypkowej nawierzchni na kolejowej linii musi zostać objęty tylko deklaracją zgodności WE. Nie stosuje się tu deklaracji krajowej właściwości użytkowych czy zgodności z typem.(uprawnienia budowlane program)

Stosowanie deklaracji właściwości użytkowych

Budowlany wyrób objęty zharmonizowaną normą bądź zgodny z techniczną europejską oceną jest podstawą do sporządzenia przez producenta deklaracji użytkowych właściwości podczas wprowadzania go na rynek do obrotu. Na takich wyrobach, które posiadają deklarację zamieszcza się oznakowanie tzw. CE. Oznakowanie za pomocą litery B dotyczy budowlanych wyrobów, gdzie producent na własną odpowiedzialność przygotował krajową deklarację użytkowych właściwości budowlanego wyrobu. Rozporządzenie określa zarówno grupy budowlanych wyrobów, które muszą posiadać deklaracje krajowe własności użytkowych, jak i jej wzór. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Sporządzanie deklaracji przy liniach kolejowych

Od wielu lat przepisy prawa mówią, że kolejowe linie są budowlanymi obiektami, do których zastosowanie znajdują różne rodzaje typów budowlanych wyrobów. Wyroby, które są zawarte w rozporządzeniu nie mają obowiązku posiadania deklaracji krajowej właściwości użytkowych. Jeżeli występuje chęć udostępnienia takich wyrobów na rynek, należy koniecznie sporządzić w takim wypadku deklarację WE zgodności. Musi ona powstać na liniach, które są weryfikowane zgodnie z TSI INF. Można też stworzyć deklarację zgodności z typem dla pozostałej kolejowej infrastruktury, które objęte są ustawą o kolejowym transporcie. Kilkanaście lat wstecz wyroby do kolejowych nawierzchni dopuszczało się według innych zasad, dlatego też obecnie deklaracja zgodności z typem może powodować wiele wątpliwości. Są one częściowo rozwiane przez Prezesa UTK.(segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com